پر بيننده ترينها

ترانه سوری ـ ما خشم و انقلابيم

دکترکاظم رجوی شهيد بزرگ حقوق بشر

مصاحبه با ابوالحسن فولادوند برادر زندانی سياسی ابوالقاسم فولادوند

مصاحبه با ابوالفضل فولادوند برادر زندانی سياسی ابوالقاسم فولادوند

ديويد ايمس ـ کنفرانس در پارلمان انگلستان در حمايت از برنامه 10ماده ...

لرد مگينس ـ کنفرانس در پارلمان انگلستان در حمايت از برنامه 10ماده ...

بارونس مشام ـ کنفرانس در پارلمان انگلستان در حمايت از برنامه 10ماده ...

ديويد وون ـ کنفرانس در پارلمان انگلستان در حمايت از برنامه 10ماده ...

آلن درشويتز ـ گردهمايی نمايندگان تشکلهای جوانان ـ ضرورت تغيير در ...

سايت مجاهدين بر روی شبكه های اجتماعی
اخبار - مقاومت
7:37:58 AM 1391/1/16
فرماندار اد رندل
فرماندار اد رندل

ثبت سخنرانی فرماندار رندل در کنگره ايالات متحده

ارگان رسمی کنگره آمريکا
ثبت سخنرانی فرماندار رندل
در کنگره ايالات متحده
رکورد کنگره– 28مارس ۲۰۱۲

در اجلاس رسمی کنگره ايالات متحده، استيو کوهن، نايب رئيس زيرکميته دادگاهها و حقوق اداری و زيرکميته تروريسم کميته قضائی، متن سخنرانی فرماندار رندل، رئيس پيشين حزب دموکرات را که در تاريخ 3فوريه در کنگره آمريکا ايراد شده بود در ارگان رسمی کنگره آمريکا، رسماً به ثبت رساند.

استيو کوهن طی سخنانی در اجلاس کنگره آمريکا اظهار داشت: من از گزارشهای اخير مطبوعاتی عليه فرماندار رندل که از ساکنان اشرف و همچنين جنبش اصلی مخالفان ايرانی، سازمان مجاهدين خلق ايران حمايت کرده است بسيار برآشفته شده ام.
آقای رندل تنها نيست و از سوی دهها تن از مقامات عاليرتبه در دولتهای پيشين آمريکا که در اين مورد نظر مشابهی دارند، حمايت می شود. تعداد 21تن از اين مقامات که کارشان برقراری امنيت در کشور ما بوده است، در لايحه ارائه شده به دادگاه عالی استيناف، همراه با آقای رندل خواستار خروج سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست آمريکا شده اند. در ميان اين شخصيتهای برجسته و مقامات پيشين دولت آمريکا، رئيس اطلاعات مرکزی، رئيس اف.بی.آی.وزير دادگستری، رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا، مسئول بخش هماهنگی ضدتروريست در وزارت خارجه آمريکا، و فرمانده نيروی دريايی حضور دارند.
نماينده کنگره استيو کوهن در ادامه اظهارات خود در اجلاس رسمی کنگره خاطرنشان کرد: فرماندار رندل در برنامه ای در کنگره آمريکا در تاريخ سوم، فوريه به صراحت و روشنی توضيح داد که چرا سازمان مجاهدين خلق ايران بايد از ليست وزارت خارجه آمريکا بايد خارج شود.
حدود 100 نماينده کنگره آمريکا نيز با آقای رندل هم عقيده هستند، و از قطعنامه 60 کنگره که از وزير خارجه خواسته است سازمان مجاهدين خلق را از ليست خارج کند، حمايت کرده اند.

متن سخنرانی فرماندار اد رندل-3فوريه ۲۰۱۲
مجلس نمايندگان آمريکا:

عصر شما به خير، در ابتدا می خواهم بگويم که من در جلسات مشابه متعددی صحبت کرده ام، . ولی برای من شاخص اين است که ما الآن نقطه مان چيست و من می خواهم همه شما را روزی در تهران ببينم. سناتور ديماتو گفت کاری که کشور ما در اين رابطه انجام داده است شرم آور است و من می خواهم اين نظر را پشتيبانی کنم. من برای اولين بار در ماه جولای درگير اين موضوع شدم و شروع به جستجو برای افزايش اطلاعاتم نسبت به اشرف کردم و متوجه شدم که دولت ايالات متحده به طور عام و نيروهای مسلح آمريکا به طور خاص با تک تک ساکنان اشرف قرارداد بسته است و اين که ما قول داديم که اگر آنها سلاحهايشان را تحويل بدهند ما از آنها حفاظت خواهيم کرد.
آيا ما به قول خودمان عمل کرده ايم؟ مطلقاً خير. شايد تا سال ۲۰۰۹ ما کارمان را به بهترين صورت انجام داديم. اما به يکباره، در سال۲۰۰۹، وقتی که ما حفاظت را به عراقيها منتقل کرديم، همه مسئوليتهای اقدامات نظامی و پليس را به عراقيها منتقل کرده و از قولی که داده بوديم دست شستيم.
بله حرف سناتور ديماتو درست است. در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ نه تنها حملات عراقيها با استفاده از تسليحات و خودروهايی که توسط دولت آمريکا در اختيار پليس عراق گذاشته شده بود انجام شد، بلکه فراتر از آن، در هر دو نوبت نيروهای آمريکا صحنه حمله به اشرف را لحظاتی قبل از حمله ترک کردند تا نتوانند برای توقف اين جنايت هيچ کاری را انجام دهند.
آيا قول ما اين بود؟ قطعاً که اين طور نبود، بلکه برعکس نقطه مقابل تعهد ما بود، و ژنرالی که از جانب کل آمريکا و 300 ميليون جمعيت آن صحبت می کرد، اين تعهد را به آنها داده است.
و آيا بعد از آن در حمايت از اشرفيان هيچ اقدامی کرده ايم؟ آيا ما موضعگيری کرديم و گفتيم که بگذاريد ببينيم، به چه دليل اين اقدامات (کميساريا) در خود اشرف انجام نمی شود و چرا بايد اصلاً اشرف بسته بشود؟ هدف چيست؟ خطاب به دولت عراق بگوييم هدف از اين اقداماتتان چيست؟ چه حقی داريد؟ چه منفعت امنيت عراق يا هر چيز ديگری هست که دنبال بستن اشرف هستيد؟
در اصل، از همان ابتدا هيچ نيازی برای بستن اشرف نبوده است و دولت آمريکا می بايد از ساکنان پشتيبانی می کرد، بايد از تعهدمان پشتيبانی می کرد و می گفت خير قبول نداريم.
ما چطور می خواهيم امنيت ساکنان را تضمين کنيم؟ اين اعتقاد من است که ما بايد يکی از اين دو کار را می کرديم. اول اين که يک نيروی کوچک از تفنگداران دريايی آمريکا را نگه می داشتيم که از اشرف حفاظت کنند تا زمانی که همه آنها از کشور خارج می شدند. پس ما به راحتی می توانستيم اينکار را انجام بدهيم و به تعهدمان عمل کرده باشيم. يکی از مفتخرترين لحظه های من موقعی هست که پرزيدنت گفت ما اجازه نخواهيم داد ساکنان بنغازی به نسل کشی منجر بشوند و قدرت ارتش آمريکا و قدرت ناتو باعث خواهد شد که جلو اينکار گرفته بشود و ما اينکار را کرديم. ما يکی از بدترين ديکتاتوريها را سرنگون کرديم.
ما ولی هيچ قراردادی با مردم بنغازی نبسته بوديم. ما هيچ گاه هيچ قولی به آنها نداده بوديم. اما ما، به عنوان آمريکا، اعتقاد داشتيم که کار درست اين است و لذا انجامش داديم. ما يک قرارداد با ساکنان اشرف بسته ايم، برای آنها بسيار مشروع تر است که انتظار کمک و حفاظت ما را داشته باشند تا مردم بنغازی. ولی به آنها پشت کرديم.
بنابراين بله درست است زمان آن فرا رسيده است که ايالات متحده آمريکا قد برافرازد و به تعهدات خودش عمل کند. حالا زمان آن فرا رسيده که نه تنها به تعهداتمان در رابطه با ساکنان اشرف عمل کنيم، بلکه اکنون زمان آن فرا رسيده است که نسبت به بيش از ۴۰۰۰ سرباز آمريکايی که در عراق جان خودشان را از دست دادند به تعهداتمان عمل کنيم.
من قبلاً اينرا گفته ام که به عنوان فرماندار پنسيلوانيا که من فرمانده کل قوای گارد ملی پنسيلوانيا بودم. هيچ گارد ملی ای در آمريکا بيشتر از گارد ملی پنسيلوانيا زنان و مردانش جانشان را در عراق از دست ندادند.
کار من اين بود که خانواده ها را دلداری بدهم و دلجويی کنم و بگويم که پسران آنها و در يک مورد، دختر آنها جانش را به خاطر ايجاد دموکراسی از دست داد و اين که عراق تبديل به يک محيط بهتری بشود. من نمی دانم که اگر الآن بخواهم با اين خانواده ها حرف بزنم، با توجه به آنچه اکنون از سير تحولات می دانم، من چه چيزی دارم که به آنها بگويم؟
بنابراين اکنون زمان عمل کردن ماست. خوب اين عمل چه بايستی باشد؟ اول و قبل از هرچيز ما نبايد بگذاريم کمپ ليبرتی تبديل به يک زندان شود. نبايد. اين بايد مسئوليت شماره يک ايالات متحده آمريکا باشد. اين بايد مسئوليت شماره يک ملل متحد باشد.
من خيلی خوشحال خواهم شدم که کميساريای عالی پناهندگی گفت آزادی ترددات پايه است. به خاطر اين که همه تعريف می کنند که اين جا يک کمپ پناهندگی هست و اين که با استانداردهای يک کمپ پناهندگی مطابقت دارد. فرق بين يک کمپ پناهندگی معمولی با چيزی که در کمپ ليبرتی دارند عرضه می کنند چيست؟
در اين جا عراقيها بالصراحه گفته اند که ساکنان آزادی تردد ندارند، بايد در اين محيط بسيار محدود و محصور برای هميشه زندگی کنند.
ما بايد اصرار کنيم، همان طور که کميساريای عالی پناهندگان تأکيد کرده است، آمريکا بايد اصرار کند که بايد آزادی تردد باشد، ما بايد اصرار و تأکيد کنيم که يادداشت تفاهم بايد اجرا شود. هنوز پای هيچ کدام از ساکنان اشرف به کمپ ليبرتی نرسيده است يادداشت تفاهم کنار گذاشته شده است. يادداشت تفاهم به وضوح می گويد که ساکنان می توانند اموال منقول و ماشينهايشان را ببرند. حالا عراقيها زير آن زده اند و می گويند نمی شود.
اکنون زمان آن فرا رسيده برای ما، برای ايالات متحده آمريکا، که به ملل متحد بپيونديم و صدايمان را متحد و بلند کنيم و از هر اهرمی استفاده کنيم. من با سفير گينزبرگ موافق هستم که ما بايد اهرم داشته باشيم روی اين رژيم و آن را اعمال کنيم. زمان آن فرا رسيده است که صدايمان شنيده شود. زمان آن رسيده است که بگوييم هيچ کس (از اشرف) نرود، هيچ کس آنجا را ترک نخواهد کرد تا زمانی که توافقات يادداشت تفاهم انجام گيرد و دولت عراق به تعهدات يادداشت تفاهم تن بدهد و اجازه آزادی تردد را بدهد.
سپس زمان آن است که مجاهدين را از ليست خارج کنيم. اگر شما مستمراً به اين جلسات آمده باشيد اينرا از من شنيده ايد که گفته بودم بهتر است مقوله خروج از ليست را موقتاً در اولويت پايين تری قرار بدهيم و مهمترين چيز کنونی سلامت ساکنان است.
اما من ديگر به اين اعتقاد ندارم. بگذاريد بگويم که چرا.

همه شما بهتر از من می دانيد که خبرگزاری فارس چيست. سفير رژيم ايران در عراق که اگر اسمش را درست تلفظ کنم، دانايی فر، بگذاريد مستقيم اين چند کد را برايتان بخوانم.
سفير جمهوری اسلامی ايران در عراق تأکيد دارد که در ملاقاتهايی که با نمايندگان دولت عراق داشته تأکيد داشته که ملل متحد مجاهدين خلق را يک سازمان تروريستی می داند و تحت هيچ شرايطی از آن حمايت نخواهد کرد. بعد ادامه می دهد. دانايی فر به مقامات آمريکا اشاره کرده که از تروريستها حمايت می کنند، يعنی همه ما که اين جا هستيم، به ما اشاره می کند و می گويد: گروه تروريستی مجاهدين خلق ايران در طی چند سال گذشته مستمراً توسط ايالات متحده آمريکا و عناصر غربی حمايت شده است. ولی اين اکنون جالب است که دولت آمريکا اعلام کرده است که آماده نيست که حتی يک عضو اين گروه تروريستی را بپذيرد و تحت هيچ شرايطی آنها را به خاک آمريکا راه نخواهد داد. بعد ادامه می دهد که پذيرش اعضای تروريستی اين گروه توسط رژيم ايران شامل رهبران آن نمی شود و عفو شامل کسانی که دستشان به خون آغشته نشده می باشد.
بنابراين معنای اين حرفها اين است که اين ايده که ما همه ساکنان اشرف را به ليبرتی ببريم و هيچ دستگيری نباشد درست نيست و خود رژيم جلو جلو هشدار داده است.
پاسخ و عکس العمل ما به اين حرفهای دانايی فر چه بود؟ همان روزی که اين خبر اتفاق افتاد ما اينرا به دن فريد گفتيم، پاسخ او اين بود که توجهی نکنيد، ايرانيان هميشه زياد غلو می کنند. حقيقت را نمی گويند و حرفشان را باور نکنيد!
اين حل مشکل نيست. اين پاسخگويی آمريکا به مسئوليتهايش نيست. زمان آن رسيده است که حتی فقط و فقط به خاطر اين موضع گيريهای رژيم هم که شده مجاهدين را از ليست خارج کنيد.
ما فکر می کنيم که اکنون زمان عمل فرا رسيده است. زمان آن فرا رسيده که برخيزيم. اگر وزارت خارجه داوطلبانه مجاهدين را از ليست خارج نکند. زمان آن فرا رسيده که مجدداً به دادگاه مراجعه شود. زمان آن فرا رسيده که به دادگاه بگوييم که ما دخالت تو را طلب می کنيم.

وقتی که همه شواهد در سال۲۰۰۸ آخرين باری که وزير کاندوليزا رايس از خروج مجاهدين خودداری کرده بود، دادگاه در جريان قرار گرفت که هيچ مدرکی وجود ندارد.
حالا اگر در سال ۲۰۱۲ مدارک را بررسی کنند، فکر می کنيد که نتيجه چيست؟ هيچ مدرکی وجود نخواهد داشت. لذا زمان آن فرا رسيده که برخيزيم و بگوييم که اين يک سازمان تروريستی نيست. هيچ مدرکی که خلاف اين را ثابت کند وجود ندارد.
لذا مجاهدين را از ليست خارج کنيد. نمايندگان زيادی به اين جا آمدند و همه شان حرفشان را زدند و لايحه هايشان را تصويب کردند. اينها همه اقدامات خوبی هستند. آنها همه فشارهای خوبی به عنوان فشار فزاينده هستند. اما زمان آن فرا رسيده ـ سناتور ديماتو گفت که لايحه يی خواهد بود تقريباً مطابق حرفهايی که سفير گينزبرگ زد. تنها راهی که می شود به آنها ضربه زد اين است که به آنها به جايی ضربه بزنيم که مؤثر باشد.ساير اخبار


ارسال اخبار و فيلم
نقشه سايت
تماس با ما
موبايل
آر اس اس
صفحه دلخواه
فنی سايت
استفاده از مطالب مندرج در سايت، با ذكر منبع بلامانع است
2013 @ - People's Mojahedin Organization of Iran