پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

تجمع مردم بندر ماهشهر و بستن خیابان در اعتراض به تقسیمات کشوری برای دومین روز متوالی

بندرماهشهر.دومین روز تجمع جمعی از مردم و بستن خیابان منتهی به فرمانداری رژیم
بندرماهشهر.دومین روز تجمع جمعی از مردم و بستن خیابان منتهی به فرمانداری رژیم

جمعی از مردم بندر ماهشهر روز سه‌شنبه ۲۵تیر ۹۸ برای دومین روز متوالی در اعتراض به تقسیمات کشوری و تعیین محدوده بین دو شهر بندر موسوم به خمینی و بندر ماهشهر در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند. تجمع‌کنندگان خیابان منتهی به فرمانداری را بستند.

تجمع‌کنندگان نسبت به عواقب این طرح هشدار دادند که شاید کازرونی‌ دیگر اما این بار در جنوب‌ خوزستان رخ دهد!

تظاهر کنندگان شعار می‌دادند: هیهات مناالذله

 

پیش از این نماینده‌ رژیم از ماهشهر در مجلس ارتجاع از نهایی‌ شدن مراحل ارتقای‌ بخش بندر موسوم به خمینی به شهرستان خبر‌ داده بود. تعیین حریم و محدوده دو شهر بندری ماهشهر و بندر موسوم به خمینی سالهاست مورد مناقشه بوده و تاکنون بارها جوانان و فعالآن اجتماعی دو شهر را به خیابان‌ها کشیده است‌.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات