Main Menu
صفحه اصلى

كليپها

Bookmark and Share
  • نمای خبر- نتایج مذاکرات ژنو و تنگنای رژیم

صفحه كليپها

تازه ترين كليپها

نمای خبر - ترس، مذاکره، دجالگری

vlcsnap-error217مشاهده كليپ

نمای خبر - پایان دوران باج‌خواهی

نمای خبر پایان پوران باج‌خواهیمشاهده كليپ

سخنرانی مریم رجوی - عاشورا (9مهر 96)

مریم رجوی مشاهده كليپ

طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران

4مشاهده كليپ

گلچینی از تماسهای هموطنان در بیست و دومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی – قسمت ...

3مشاهده كليپ

گلچینی از تماسهای هموطنان در بیست و دومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی – قسمت ...

2مشاهده كليپ

گلچینی از تماسهای هموطنان در بیست و دومین گلریزان همیاری با سیمای آزادی – قسمت ...

1مشاهده كليپ

نمای خبر - ویراژهای خامنه‌ای برای چیست؟

ali_khamneei - Copyمشاهده كليپ

نمای خبر - حسابرسی از قاتلان

d8a2d8aed988d986d8afdb8cمشاهده كليپ

گزیده‌یی از بیست ودومین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی – 14آبان 1396

Sequence 01.00_02_19_05.Still001مشاهده كليپ

گزیده‌یی از بیست ودومین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی – 13آبان 1396

Sequence 01.00_02_11_01.Still001مشاهده كليپ

گزیده‌یی از بیست ودومین برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی – 12آبان 1396

Sequence 01.00_02_06_08.Still001مشاهده كليپ

همیاری ملی 22 – کارزار اشرف‌نشانان در شهرهای میهن - قسمت سوم

Sequence 01.00_03_24_00.Still001مشاهده كليپ

همیاری ملی 22 – کارزار اشرف‌نشانان در شهرهای میهن

همیاریمشاهده كليپ

همیاری ملی 22 – کارزار اشرف‌نشانان در شهرهای میهن - قسمت دوم

Sequence 01.00_00_06_16.Still001مشاهده كليپ

گزارشهای تکمیلی از رویارویی مردمی با رژیم ضدایرانی ولایت فقیه (پاسارگاد – 7آبان ...

پاسارگاد تکمیلیمشاهده كليپ

تلاشهای سرکوبگرانه دیکتاتوری آخوندی در هراس از تجمع مردم در پاسارگاد – 7آبان 96

پاسارگاد مشاهده كليپ

مانورهای نظامی و اقدامات سرکوبگرانه گسترده پاسداران برای مقابله با تجمع بزرگ ...

تجمع پاسارگادمشاهده كليپ

هفتم آبان سالگرد سنگین‌ترین حمله موشکی به لیبرتی – قسمت دوم

مریم رجوی و شورای مرکزیمشاهده كليپ

هفتم آبان سالگرد سنگین‌ترین حمله موشکی به لیبرتی – قسمت اول

مریم رجویمشاهده كليپ
^