پالايش اخبار:

صفحه اصلى

مرورى بر رسانه هاى حكومتى

بررسى رسانه هاى حكومتى و تجزيه و تحليل مطالب آن

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۱شهریور ۹۶

AM 8:28:45 1396/6/1

روزنامه‌های باند حسن روحانی و شرکایش در اولین روز ماه شهریور، در تیترهای صفحات اول خود به دعواهای سهم خواهانه و کشمکشهای باندی پرداخته اند: آرمان:‌قدرت الله علیخانی: فراکسیون امید برای بی‌طرف تلاش ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۳۱مرداد ۹۶

AM 9:20:02 1396/5/31

عنوان مشترک روزنامه‌های حکومتی در روز سه‌شنبه آخرین روز مردادماه مربوط به اظهارات خامنه‌ای است که ابراز نگرانی از انزوای اجتماعی خود و اندیشه‌هایش را جار زده است: ابتکار: خامنه ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۳۰مرداد ۹۶

AM 6:30:27 1396/5/30

در روزنامه‌های باند حسن روحانی و شرکایش بیشترین و مهم‌ترین عنوانها به موضوع رأی اعتماد مجلس ارتجاع به کابینه جدید روحانی اختصاص یافته است. از تیترهای کلی مثل هفده منهای یک که بگذریم رد سهم‌خواهی و ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۲۹مرداد ۹۶

AM 8:28:43 1396/5/29

روزنامه‌های باند حسن روحانی در روز یکشنبه بیشتر مطالب و عنوانهای خود را به دولت جدید و شورای قلابی شهر اختصاص داده‌اند. آرمان: مدیریت جدید پایتخت روبه‌رو با شهری کور؛ تهران را ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۲۸مرداد ۹۶

AM 8:15:07 1396/5/28

در روزنامه‌های حکومتی امروز، مضمون مشترکشان پرداختن به دو رشته عملیات تروریستی در اسپانیا است، که در خلال آن به‌صورت دجالگرانه‌یی رژیم مدعی کشورهای غربی هم شده است. موضوع عام دیگر روزنامه‌های حکومتی ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۲۶مرداد ۹۶

AM 8:59:26 1396/5/26

بیشتر عنوانهای روزنامه‌های حکومتی در روز پنجشنبه تکرار مطالب و خبرهای مربوط به نمایش رأی اعتماد مجلس ارتجاع به وزرای پیشنهادی آخوند روحانی است. در روزنامه‌های باند روحانی این تیترها آمیخته ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۲۵مرداد ۹۶

AM 7:23:00 1396/5/25

مهم‌ترین عنوانهای روزنامه‌های باند روحانی و شرکایش به سخنان وی در مجلس ارتجاع و جنگ قدرت و سهم‌خواهی در بازی رأی اعتماد به وزرا اختصاص یافته است. آرمان: روحانی درباره معرفی نشدن زن: دلم می‌خواست، ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۲۴مرداد ۹۶

AM 7:49:23 1396/5/24

نصب آخوندهاشمی شاهرودی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت و امکان رأی نیاوردن برخی مهره‌های روحانی در مجلس ارتجاع تیتر مشترک روزنامه‌های حکومتی است. در روزنامه‌های باند خامنه‌ای حملات ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز 23مرداد 96

AM 7:48:10 1396/5/23

مطلب مشترک روزنامه‌های حکومتی در روز دوشنبه با مضمون مشترک سوز و گداز در مورد سفر هیأت سه نفره سناتورهای آمریکایی به آلبانی است کیهان‌: دیدار ضدایرانی سناتورها در آلبانی؛ واشینگتن دست ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۲۲مرداد ۹۶

AM 9:45:15 1396/5/22

کشمکشهای باندی بر سر ترکیب کابینه جدید حسن روحانی مضمون بیشترین عنوانهای روزنامه‌های حکومتی در روز یکشنبه 22مرداد است: آفتاب یزد: آغاز شانتاژ علیه ظریف بهار: ابهامها و تردیدها ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۲۱مرداد ۹۶

AM 8:57:41 1396/5/21

در روزنامه‌های حکومتی روز شنبه 21مرداد وابسته به باند ولی‌فقیه از حرفهای ولی‌فقیه ارتجاع در مورد حلب که با یک هفته تأخیر تیتر شده است که بگذریم برجام و حمله به باند روحانی بیشترین عنوانها را به خودش ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز 19مرداد ۹۶

AM 9:48:32 1396/5/19

کابینه روحانی موضوع بیشترین تیترها در روزنامه‌های پنجشنبه است. در این تیترها ادامه وعده‌ها برای زنان و تناقض‌گویی در مورد موقعیت زنان در کابینه روحانی سهم بیشتری دارد: ایران: ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۱۸مرداد ۹۶

AM 8:42:24 1396/5/18

کابینه جدید روحانی موضوع اغلب عنوانها در روزنامه‌های باند خودش و همسو با او هست، در برخی روزنامه‌های این گروه تیترهای متناقض هم می‌بینیم: آرمان: این هم کابینه روحانی، دولت سه سال جوان شد آرمان: ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۱۷مرداد ۹۶

AM 9:17:43 1396/5/17

در روزنامه‌های حکومتی معرفی کابینه جدید روحانی و دعواهای باندی حول این موضوع بیشترین عنوانها را به خودش اختصاص داده است: ابتکار: مطالبات کابینه‌یی در دقیقه ۹۰ اعتماد: روحانی باید ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۱۶مرداد ۹۶

AM 8:09:28 1396/5/16

در روزنامه‌های حکومتی روز دوشنبه 16مرداد، دود و دمهای بزرگنمایی نمایش تحلیف در فضاحت گرفتن عکس سلفی نمایندگان مجلس ارتجاع با موگرینی گم شده است. اعتماد: از سلفی بگیران مجلسی تا مجلس بدون ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۱۵مرداد ۹۶

AM 9:17:53 1396/5/15

بیشتر عکسها و عنوانهای صفحات اول روزنامه‌های حکومتی به نمایش سخیف تحلیف حسن روحانی اختصاص یافته است که همراه تصاویر صف کشیدن نمایندگان مجلس ارتجاع برای گرفتن عکس با موگرینی، نمایش ذلت نظام را کامل ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۱۴مرداد ۹۶

AM 8:23:12 1396/5/14

بیشترین عنوانهای روزنامه‌های حکومتی در روز شنبه 14مرداد به تکرار مطالب مربوط به نمایش تنفیذ روحانی توسط خامنه‌ای اختصاص دارد. در کنار اینها، عنوانهای مربوط به سهم‌خواهی قدرت در کابینه روحانی به‌خصوص ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز ۱۲مرداد ۹۶

AM 9:51:12 1396/5/12

اغلب عنوانهای روزنامه‌های حکومتی به دود و دم در مورد نمایش تنفیذ ریاست‌جمهوری روحانی پرداخته‌اند. برخی هم سهم‌خواهیها را برجسته‌تر کرده‌اند. تعدادی هم ادعاهای حکومتی در ...

جزئيات

روزنامه‌های رژیم

AM 7:42:41 1396/5/11

بیشترین عنوانهای صفحات اول روزنامه‌های باند روحانی به سهم‌خواهی از کابینه و حدس و گمان و کشمکشهای باندی در این مورد اختصاص یافته است. بعد از آن موضوعات مربوط به سفیر ظریف و واکنش رژیم به ...

جزئيات

گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی روز دهم مرداد ۹۶

AM 8:37:20 1396/5/10

روزنامه‌های حکومتی در روز سه‌شنبه بعد از اجلاس سران سه قوه به نظر می‌رسد در یک آتش‌بس نسبی رفته‌اند. و اغلب مسائل اصلی نظام و دغدغه‌های باندی خود را رها کرده و مسائل حاشیه‌یی را به متن آورده‌اند. ...

جزئيات
1 2 3 4 5
رأی من سرنگونی است