صفحه اصلى

گرامى باد ياد و خاطره شهيدان

مشعل آزادى
مشعل آزادى

مشخصات شهید مجید طالقانی

محل تولد: تهران

شغل - تحصيل: دیپلم

سن: 28

محل شهادت: تهران

زمان شهادت: 1367


در سالگرد شهادت مجید طالقانی

در بحبوحهٌ قتل‌عامهای اوین مدتی در سلول بودم. یك روز عصر مجید طالقانی را به سلول انفرادی من آوردند. به محض این كه وارد شد ساعتش را از دستش باز كرد و به من داد. گفت همین حالا از دادگاه می‌آیم. چون در دادگاه از مواضع ایدئولوژیك سازمان دفاع كرده‌ام به اعدام محكوم شده‌ام. احتمالاً امشب یا فردا صبح اعدام می‌شوم. این كلمات را در حالی می‌گفت كه ذره‌یی ترس یا غم در چهره‌اش نبود. در ادامهٌ حرفهایش گفت: «دیروز رفته بودم دادگاه. در دادگاه بنا بردلایلی از خود ضعف نشان دادم كه شاید برای جلوگیری از حكم اعدام بود. بعد كه از دادگاه به سلول انفرادی رفتم احساس عجیبی به من دست داد. احساس می‌كردم با این ضعفی كه در دادگاه از خود نشان داده‌ام مثل "یهودا" شده‌ام كه به حضرت مسیح(ع) خیانت كرد. چنین احساسی را در رابطه با مسعود و مریم داشتم.  بعد از ساعتها فكر، نگهبان سلول را صدا كردم و گفتم: "برای دادگاه مطالبی دارم كاغذ و قلم بیاور بنویسم". تصمیمم را گرفته بودم.

 بنابراین بعد از این‌كه نگهبان كاغذ و قلم آورد تمامی مواضع ایدئولوژیك سازمان از‌جمله قبول مبارزهٌ مسلحانه علیه رژیم را تأیید كردم و نوشتم  كه رهبری مسعود و مریم و انقلاب ایدئولوژیك مجاهدین را در بست قبول دارم. بعد نامه را به دست نگهبان دادم و گفتم كه هر‌چه زودتر به دادگاه برسان.

 امروز مجدداً مرا احضار و در رابطه با اعلام مواضعم در آن نامه سؤال كردند. گفتم مورد تأیید من است. بعد دادستان گفت: "آخر تو از رهبری مسعود و مریم چه دیده‌ای؟". گفتم همه چیز دیده‌ام، حیات واقعی دیده‌ام».

 بدین ترتیب بلافاصله او را از دادگاه به همان سلول انفرادی كه من در آن بودم آوردند. حدود 2ساعتی با هم در سلول بودیم.

 بعد از این‌كه نمازش را خواند. مجتبی حلوایی آمد و او را برد و همان شب یا فردا صبح  اعدامش كردند .

مجید حدود 25سال سن داشت و از سال61 دستگیر شده و به 15سال زندان محكوم شده بود.