پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

حركات اعتراضى داخل,

دو هزار نفر از مردم پارسیان در اعتراض به تجزیه استان هرمزگان تشکیل زنجیره انسانی دادند

-

 -
-
مردم پارسیان و شهر کوشکنار در اعتراض به تجزیه استان هرمزگان تظاهرات کردند. بیش از دو هزار نفر از مردم پارسیان با تشکیل زنجیره انسانی در ساحل این شهر و با سر دادن شعارهایی علیه رژیم آخوندی مخالفت خود را با الحاق به استان فارس اعلام کردند.

بنا‌ به خبر دیگری، مردم بندرعباس در ادامه اعتراضات دامنه‌دار خود که بیش از ده روز است جریان دارد، در مقابل هجوم وحشیانه مأموران سرکوبگر به امامزاده سید مظفر پناه بردند و علیه حکومت آخوندی شعار دادند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات