پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

شانزده آذر,حركات اعتراضى داخل,

با وجود تدابیر شدید امنیتی، دانشجویان در دانشگـاه تهران شعار مرگ بر دیکتاتور سردادند

-

دانشگاه تهران ـ آرشیو
دانشگاه تهران ـ آرشیو
به گزارشهای دریافتی، دانشجویان دانشگاه تهران امروز به‌مناسبت روز دانشجو در این دانشگاه تجمع برگزار کرده و شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» سر دادند. دانشجویان همچنین علیه مهره سرکوب رژیم در دانشگاه یعنی فرهاد رهبر رئیس مزدور دانشگاه شعار دادند. دانشجویان فریاد می‌کردند: «فرهاد رهبر اخراج باید گردد»، «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد».
اعتراض دانشجویان در حالی بود که رژیم آخوندی در وحشت از اعتراض دانشجویان به‌مناسبت 16آذر، تدابیر امنیتی شدیدی را در این دانشگاه اعمال کرده بود.
شاهدان عینی از دانشگاه تهران گزارش کرده‌اند، رژیم آخوندی با مزدوران خودش دانشگاه تهران را قرق کرده بود و با گسیل کردن مزدوران حراست، بسیج، اطلاعات و مزدوران لباس شخصی، قصد داشت جلوی هر حرکت اعتراضی را در دانشگاه تهران بگیرد. یک شاهد عینی می‌گوید مزدوران از هر کسی که می‌خواست د وارد دانشگاه شود کارت دانشجویی می‌خواستند و بسیجیان بی‌سیم به دست سطح دانشگاه تهران را پوشانده بودند.
اما دانشجويان موفق شدند جو امنيتی شديد را در هم بشکنند و شعار ”مرگ بر ديکتاتور” را در دانشگاه طنين انداز کنند. دانشجويان شيشه های ورودی تالار فردوسی را که مزدوران در آنجا قصد رويارويی با دانشجويان داشتند شکستند و شعار دادند ”دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد”.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات