پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

فرهنگ و ادبيات,

آوای آن عاشق برای مجاهد قهرمان علی صارمی

-

مجاهد قهرمان علی صارمی
مجاهد قهرمان علی صارمی
امروز روز هفتم دی در سحرگاه
مردی ز اوج دار اینسان می‌خروشید
ایران من ای میهنی کز ظلم شیخان
خاکت ز خون، گلبرگهای لاله پوشید
من خاک اشرف را زیارت کردم آری!
زان روز هم غسل شهادت کردم آری
من بر سر خاک شهیدان رهایی
الحمد خوانی پر حرارت کردم آری
گر عشق آزادی جنایت بوده باشد
گویم که آری من جنایت کردم آری
گر عشق، آزادی بود، گویم زهی عشق
کم بر چنین عشقی عنایت کردم آری.
پیش از من این را یکنفر فریاد می‌کرد
من هم از آن عاشق حمایت کردم آری
من بیش از اینها جرم دارم ای حریفان
در راه عشق ای بس جسارت کردم آری
من شیخک دجال را ترسانده بودم
خواب از سر جلاد غارت کردم آری
من سالهای سال در بند شریران
بر راه مسعود استقامت کردم آری
زین جرم افزونتر به نزد جانیان چیست؟
زین عشق من کسب کرامت کردم آری
گر ارتقای عاشقان بر اوج دار است
بنگر که من کسب زیادت کردم آری
از اوج دار آوای آن عاشق وزان بود
بر آسمان صبح از اقصای ایران سوگند بر لبهای جمله عاشقان بود

کای آرمانت آرمان ملت ما! در قلب بیداران پیامت جاودان شد

تا سرنگون سازد ز بن کاخ اسارت
فرزند ایران در ره سرخت روان شد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات