پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

شقه دروني رژيم,

یک عضو مجلس رژیم ایران: فعالیتهای غیردینی و غیراخلاقی در دولت روحانی

-

محمد باقری عضو مجلس ارتجاع از بناب
محمد باقری عضو مجلس ارتجاع از بناب
آخوندمحمدباقری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم برخی از اقدامات دولت روحانی را غیردینی و غیراخلاقی توصیف کرد.
وی گفت: «بعضی از احزاب و گروهها اینگونه تصور کردند که می‌توانند فعالیتهای غیردینی و اخلاقی خود در لوای دولت تدبیر و امید ادامه دهند و دست به اقدامات نامناسبی زدند که این موضوع منجر به افزایش نگرانی مقام معظم رهبری شد».
وی خواهان اعمال سرکوب و محدودیتهای بیشتر توسط سه قوه شد و گفت: «قوه قضاییه باید مسائل ضدفرهنگی و اخلاقی را در جامعه و رسانه‌ها شناسایی و از رشد و گسترش آن جلوگیری کند، ... ، قوه مجریه هم در این راستا باید در مسایل اجرایی وارد شده و از حضور برخی از افراد و گروه‌های غیراخلاقی و اسلامی در فعالیتهای اجرایی کشور جلوگیری کند».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات