پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

كنفرانس زنان عليه بنيادگرايي,

فتحیه بقالی ـ نمایندهٴ پارلمان مراکش

-

فتحیه بقالی ـ نمایندهٴ پارلمان مراکش
فتحیه بقالی ـ نمایندهٴ پارلمان مراکش
بسم الله الرحمن الرحیم
خانم رئیس‌جمهور
سلامی از صمیم قلب، باید که مردم منطقه با موضع متحد، دست به دست هم یک جبهه متحد علیه بنیادگرایی برای تحقق برابری و حقوق زنان تشکیل دهند. من با خانم رئیس‌جمهور، مریم رجوی موافق هستم که بنیادگرایی مذهبی خطری است علیه همهٴ ما اعم از زنان و مردان و مردم منطقه. و این بنیادگرایی تهدید مردم ماست. اگر بنیادگرایی وجود داشته باشد، مردم و حقوق ما در معرض خطرند و همهٴ ما به‌خاطر این بنیادگرایی مذهبی در معرض نابود شدن قرار داریم. بنابراین باید که یک جبهه متحد باشیم.

خانم مبارز، مریم رجوی، رئیس‌جمهور، خانمها، نخست وزیران، خانمها و آقایان نمایندگان محترم، حضار گرامی، خبرنگاران و بازرگانان و دیگران.

بزرگداشت روز جهانی زن نه تنها مناسبتی است برای یادآوری حقوق زنان بلکه یادآور حقوق مردم برای یک زندگی شرافتمندانه است. یادآور حق مردم در برخورداری از آزادی و امنیت و ثبات و عدم دخالت دین در سیاست و حق زنان و به‌رسمیت شناختن حقوق آنان است و قائل نشدن تبعیض چه به‌لحاظ رنگ و جنس. و فرصتهای برابر برای آنها بپذیرد و اجازه دهد که تبعیض مثبت صورت گیرد.

مراکش عبرت گرفت و تبعیض مثبت را برای زنان قائل شد و زنان فعال شدند و متوجه شد که نمی‌شود بدون زنان رشد و توسعه صورت گیرد. به زنان جایگاهش را در نهادهای قانونی اعطا کرد به‌طوری که الآن مسئول ارگانها شده‌اند و در ارگانهای قانونگذاری به میزان 17 درصد نمایندگی دارند و در شوراهای محلی به میزان 12 درصد نماینده دارند. در این‌جا من با خانم رئیس‌جمهور مریم رجوی موافق هستم که بدون اصلاح قانون اساسی نمی‌توان از حقوق زنان صحبت کرد. چون قانون اساسی است که حقوق را تضمین می‌کند و اگر نمایندگی قانونی زنان وجود داشته باشد، توقعاتی هم وجود دارد،

ما از برادران و خواهرانمان در کمپ لیبرتی پشتیبانی می‌کنیم چون از لجاجت وحشیانه‌یی رنج می‌برند. رژیم آخوندی مخالف آزادی و کثرت‌گرایی و تجمعات است و یک رژیم تک پایه است که سیاست حذف را پیشهٴ خود کرده و علیه آزادی بیان است و علیه ارزشهای برابری است و علیه مسئولیت‌پذیری زنان است و علیه آزادی همگان است. این تفکر دیکتاتوری است که با حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان و مردان در رهبری سیاسی مخالف است. ما زنان پیشرو مراکش با این تفکر بنیادگرایی مخالف هستیم. من به‌عنوان رئیس انجمن ابتکار عملهای زنان مراکش و به‌عنوان یک نمایندهٴ مجلس مراکش این وضعیت در تهران را محکوم می‌کنم. ما از زنان لیبرتی حمایت می‌کنیم و از سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواستار آزادی 7 گروگان هستیم. ما در جامعه بین‌المللی به‌شدت این عمل را محکوم می‌کنیم و از همه حضار گرامی متشکرم.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات