728 x 90

اعدام جنایتکارانه ۵ زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز

اعدام جمعي در زندان عادل آباد شيراز
اعدام جمعي در زندان عادل آباد شيراز
صبح روز چهارشنبه اول بهمن 5 زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز حلق‌آویز شدند. هر 5 زندانی روز قبل به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها