728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,اعدام دسته جمعي,

اعدام جنایتکارانه ۵ زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز

-

اعدام جمعي در زندان عادل آباد شيراز
اعدام جمعي در زندان عادل آباد شيراز
صبح روز چهارشنبه اول بهمن 5 زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز حلق‌آویز شدند. هر 5 زندانی روز قبل به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات