پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

مجاهد شهید فاطمه نجاریان

مجاهد شهید فاطمه نجاریان
مجاهد شهید فاطمه نجاریان
مجاهد شهید فاطمه نجاریان در سال‌1335 در یک خانواده مذهبی در شهر تهران متولد شد. او در همان اولین سالهای کودکی پدرش را از دست داد. اما با سخت‌کوشی و تلاش، تحصیلاتش را تا راه‌یافتن به ‌دانشکده پلی‌تکنیک تهران ادامه داد. سالهای آخر تحصیل فاطمه در دبیرستان همزمان بود با آغاز جنبش مسلحانه انقلابی در ایران. او با شرکت در جلسات مذهبی و سیاسی و محافل دانشجویی، قدم در راه کسب آگاهیهای سیاسی و مبارزاتی گذاشت. فاطمه در سال‌53 و در جریان فعالیتهای دانشجویی با هواداران مجاهدین در پلی‌تکنیک تهران آشنا شد و از آن پس با وفاداری به ‌آرمانهای والا و انقلابی مجاهدین فعالیت خود را ادامه داد. او از اوایل سال57 در ارتباط مستقیم‌تری با سازمان قرار گرفت و پس از پیروزی قیام بهمن نیز به‌طور حرفه‌یی وارد فعالیتهای سیاسی و تشکیلاتی مجاهدین می‌شود. او مسئولیت چند انجمن دانشجویی را در نهاد دانشجویی سازمان بر‌عهده داشت. از اواسط سال‌59 فاطمه مسئولیتهای دیگری در حفاظت سازمان را نیز به‌عهده گرفت. سر انجام در روز 19‌بهمن سال60‌ فاطمه قهرمان در پایگاهی در یوسف‌آباد تهران، در حالی‌که دو فرزند خردسال داشت، به‌همراه همرزمانش تا آخرین نفس و تا آخرین گلوله در برابر پاسداران جنایتکار خمینی جنگید و قهرمانانه به‌شهادت رسید.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات