پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

-

واردات داروی قاچاق و تقلبی بلای جان مردم

-

قاچاق کالا توسط عوامل سپاه و رژیم آخوندی
قاچاق کالا توسط عوامل سپاه و رژیم آخوندی
اخبار و اطلاعات موجود در رسانه‌های رژیم در مورد مرگ ومیر ناشی از استفاده از داروهای تقلبی که به‌صورت قاچاق وارد و یا تولید می شود، حاکی از این است که هزاران نفر از مردم به علت مصرف دارهای تقلبی که قاچاق هستند، یا جانشان را از دست می‌دهند و یا این‌که دچار لطمات و آسیبهای جدی شده به‌نحوی که تا آخر عمر گریبانگیر آنهاست.

در یک گفتگوی تلویزیونی در تاریخ 13آبان 94در شبکه 2 رژیم سؤال مجری این است چرا در حاکمیت آخوندی برنامه‌ای برای جلوگیری از توزیع داروهای قاچاق و تقلبی و واردات آنها به‌عمل نمی‌آید و نهاد واحدی در این حاکمیت نظارت وکنترل آن را به عهده نمی‌گیرد؟
پاسخ کارگزاران و مهره‌های رژیم در نهادهای مختلف رژیم متفاوت است، اما همه بریک امر اتفاق‌نظر دارند که مافیای قدرت و ثروت پشتوانه واردات قاچاق دارو و توزیع آن است، ضمن این‌که قوانین مربوط به مبارزه باقاچاق نیز مربوط به سالیان خیلی گذشته و حدود 60سال پیش است، و ازطرفی نهادهای متعددی دست‌اندرکاربه اصطلاح مبارزه با قاچاق هستند که هیچ هماهنگی بین آنان نیست و هرنهادی نهاد دیگری مسئول این وضعیت می‌داند.

مجری تلویزیون رژیم سؤال می‌کند چرا کامیونهای مواد تقلبی دارویی و بهداشتی وارد کشور می‌شود اما هیچ نهادی از جمله گمرک نمی‌تواند جلو این وضعیت را بگیرد؟

جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد حجم واردات قاچاق به کشور و عدم کنترل بر واردات می‌گوید: ”در بندر رجایی حدود 6هزارکانتینر شبانه روز واردات و صادرات و ترانزیت می‌شود. تنها یک دستگاه اسکنر است که شبانه روز حدود 170 کانتینر را اسکن می‌کند و حدود 5800 کانتینر اسکن نمی‌شوند. در چنین شرایطی هرکالایی می‌تواند به‌صورت قاچاق وارد شود. به‌دلیل عدم کنترل حدود 80هزارمیلیارد که برابر نصف بودجه عمومی کشور است فرار مالیاتی وجود داشته است. “.

این مهره حکومت آخوندی به درآمد سرسام‌آور یکی از مهره‌های رژیم اشاره می‌کند که 750 میلیون تومان درآمد قاچاق در ماه دارد، 250 میلیون تومان آن را به‌عنوان رشوه به ادارات، بخشها و مهره‌های مختلف رژیم داده که اقلام رشوه آن 20 میلیون و 30 میلیون تومان است.

این کارگزار رژیم اعتراف می‌کند سالانه 25میلیارد دلار کالای قاچاق وارد می‌شود که 7میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق دارو و سوخت و یک میلیارد دلار مربوط به قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی است.
رستمیان نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس رژیم اعتراف می‌کند تنها 5 درصد حجم کالاهای قاچاقی از جمله داروهای قاچاق کشف می‌شود.

رئیس تعزیرات حکومتی می‌گوید: ”تنها 2درصد قاچاق را کشف می‌کنیم اگر با قاچاقچیان قاطع‌ترین برخورد ها را هم کنیم فایده‌ای ندارد“.
به‌رغم این‌که بعضی ازقاچاقچیان دستگیرمی شوند اما به‌دلیل این‌که سود آنها از قاچاق 90 درصد است و جریمه قاچاق ناچیز است، بنابراین به‌راحتی جریمه را می‌پردازند و مجدداً کار قاچاق را ادامه می‌دهند.

رئیس سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت به غیرمؤثربودن و بازدارنده نبودن مجازات ها اشاره می‌کند و می‌گوید: ”جزا متناسب با جرم نیست و بازدارنده نیست. برای متخلف وضعیت قرمز نیست. قاچاق و خریدو فروش داروی تقلبی در خیابان ناصر خسرو و کوچه مروی به‌صورت آشکار وعلنی صورت صورت می‌گیرد “ .

مجری تلویزیون رژیم به یک نوشابه نیروی زای غیر استاندارد اشاره می‌شود که سالها به‌صورت رسمی در کشور تولید و توزیع می‌شود اما هیچ نهادی از نهادهای رژیم از جمله سازمان غذا دار و سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی اصناف و... جلو تولید و توزیع آن را نگرفته‌اند.

وضعیت قاچاق دارو و وجود داروهای تقلبی در بازار ناشی از این است که قطبهای قدرت وثروت پشت قاچاقچیان حکومتی و وابسته به حاکمیت هستند و به‌عنوان اهرم فشار هم عمل می‌کنند، طوری که رئیس سازمان حکومتی در این رابطه می‌گوید: ”گاهی وقت ها که یک پرونده بررسی می‌شود از20 جا نامه می‌آید این را آزاد کنید. از همه جا فشارمی‌آید“.

وقتی حجم قاچاق دارو این‌قدر گسترده است و به گفته مجری تلویزیون رژیم یقه سفید ها پشت قاچاق و قاچاقچیان قرارداشته و قاچاق را هدایت می‌کنند، طبعاً مثل همه جنایتهای رژیم تاوان آن را مردم محروم کشورمان باید بدهند و داروی تقلبی مصرف کنند.
قاچاق کالا و دارو در نظام آخوندی به یک حرفه ملی تبدیل شده است و به قول یکی ازکارگزاران رژیم هر منطقه ایران یک سلطان قاچاق دارد.

وجود این حجم از قاچاق دارو وداروی تقلبی بیانگر وضعیت انهدام تولید از یک طرف و دروازه‌های بازکشور بر روی کالاهای قاچاق برای چپاول اموال مردم، حتی به قیمت جان آنها، از طرف دیگر است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات