728 x 90

جنبش دادخواهی؛ گرد و غبار روبی از جنایات امام جلادان

جنبش دادخواهی قربانیان تابستان خونین سال ۱۳۶۷، که یک سال پیش از سوی مقاومت مردمی ایران به آن فراخوان داده شده است، بسیار فراگیرشده و آثار آن بسان زهر در کالبد رژیم فرتوت و منفورآخوندی می‌رود تا هرچه کارسازتر شود.

هدف این جنبش نه "انتقام خون در برابر خون" بلکه پاسخگویی"آمرین و عاملین" این جنایت ضدبشری در برابر دادگاهی صالحه، در برابر عدالت و وجدانهای آگاه و بیدار بشریت می‌باشد تا با گشودن این پرونده سیاه و پرده‌گشایی از رازهای پنهان، ناگفته‌ها و نانوشته‌های این جنایت فجیع و ثبت آن در صفحات کتاب تاریخ جنایات علیه بشریت، در سرزمینمان ایران هرگز و هرگز دیگر تابستانی"خونین" نشود.

جنبش دادخواهی بر آن است تا:
به آمران و عاملان جنایت دهشتناک اعدام ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷
به ولی‌فقیه ارتجاع و سردمداران "آن زمان و این زمان" حکومت جهل و خون،
به دژخیمانی که "معترف و مفتخر" به شقاوت و بی‌رحمی اند،
به جانیانی که برسکوی دنائت به انتظار گرفتن "مدال" ایستاده‌اند،
به آنانی که مهرسکوت برلب، تنها به "عذرخواهی" بسنده می‌کنند،
به کسانی که "حقیقت جان را به پای مصلحت نان" قربانی کرده‌اند وبه مماشاتگرانی که چشم و گوش خود را بر این جنایت "علیه بشریت" به حقارت منافع اقتصادی بسته‌اند،
بگوید که وقت حسابرسی از خونهای پاک و بیشمارگل‌های سرخ، که به‌دست شقاوت‌بار شما شب‌پرستان دیوصفت پرپر شدند، فرا رسیده و باید که نظام آخوندی در تمامیتش به جزای اعمال خود برسد، چرا که "نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم".

جنبش دادخواهی رسوا کردن "حرام لقمه‌گان جاعل و هرزه نویسان بی‌مقداری" است که برای خوشخدمتی، خبیثانه دست به تحریف جنایات رژیم زدند، بلندگوی رژیم شدند و برای آن جنایت "بهانه" تراشیدند و نقش و سهم"قربانی" را در این کشتار نه کم که به اندازه "جلاد" دانستند، رذیلانه هدف شیطانی رژیم خونخوار در"مظلوم کشی و"مجاهد کشی" که قصد و نیت به انجام آن را از همان روزهای اولین انقلاب و "سالها پیش از این تاریخ" داشتند، این‌گونه کتمان کردند و با کسر اعداد، آمار جعلی از قربانیان این کشتار، دادند.

جنبش دادخواهی فریادی است ازاین همه درد و تباهی و بی‌خبری دنیا از آنچه که بر نسل انقلاب رفت اما مصمم، پرشور و پرامید بر خواسته برحق خود که همانا تعقیب قانونی و قرار دادن آمران وعاملان این جنایت ضدبشری در برابر عدالت به هدف دادرسی عادلانه این خونهای پاک می‌باشد تا به آخر ایستاده.

با صدایی رسا وجدانهای بیداربشریت را به حمایت و همراهی برای ارتقا دادن هرچه بیشتر جنبش دادخواهی این سربه‌داران و محاکمه رژیم نکبت‌بار آخوندی در تمام کلیتش را فریاد می‌زنیم.

بخوان به‌نام گل سرخ
با ادای احترام به شراره‌ها و طلایه‌دارانی که مجاهد گونه زیستند و مجاهد وار پرکشیدند.

با درود فراوان به روان پاک شهدای راه آزادی
رضا محمدی – 18مرداد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات