728 x 90

نمایندگان دلقک مجلس آخوندی

سر و دست شکستن نمایندگان مجلس ارتجاع برای عکس سلفی با موگرینی
سر و دست شکستن نمایندگان مجلس ارتجاع برای عکس سلفی با موگرینی
هفته گذشته در جریان مراسم تحلیف آخوند روحانی در مجلس، دنیا شاهد تصاویر شرم‌آوری از مثلاً نماینده‌های مجلس پس از دیدن مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بود. نمایندگانی که پس از دیدن این زن دیپلومات سر از پا نمی‌شناختند و به راستی اثبات کردن به‌طور عملی التزام به ولایت سفیانی فقیه دارند. نمایندگانی که برای گرفتن عکس سلفی با این زن دست و پا می‌شکستند به واقع چند مسأله را برای جهانیان روشن نمودند.
 
در وحله اول همگان به چشم دیدند که سیاست ورشکسته مماشات و استمالت آخوندهای دجال تا چه اندازه عملی شرم‌آور و ننگین است که فی الواقع دیگر اعضای اتحادیه اروپا می‌بایستی این به‌اصطلاح خانم دیپلومات را مورد عتاب و انتقاد قرار دهند که چرا با حضور در کشوری که ضد زن و ضد حقوق‌بشر می‌باشد حاضر شده و مورد تحقیر و آزار جنسیتی قرار گرفته است.

نکته حائز اهمیت بعدی این است که اراذل و اوباشی که حتی به‌صورت ظاهری نیز نمی‌توانند ماهیت خود را پنهان کنند بواقع نماینده‌های واقعی جناح مختلف حاکمیت آخوندی هستند و هیچ نسبتی با مردم تحت ستم ایران ندارند. در حالی که اکثریت مردم مظلوم و درد کشیده ایران در شرایط بسیار اسفبار زندگی می‌کنند این اوباش به فکر عیش و نوش و لودگی هستند، جانورانی که دم را غنیمت دانسته و با ایجاد رانت در حال کاسبی در تحت حاکمیت آخوندی می‌باشند. امروزه اگر کسی در هر زمینه‌ای، گمرگی، قضایی، اداری، و غیره مشکلی داشته باشد، براحتی می‌تواند از طریق یک واسطه به نماینده مزدوری وصل شود و با پرداخت مبالغ هنگفت گره از کارش باز کند. خرید رأی در مجلس نیز رسمی بسیار معمولی و شناخته شده می‌باشد که این دلقک ها پولهای هنگفتی به جیب می‌زنند. نکته دیگری که از این واقعه شرم‌آور نتیجه می‌شود نگاه حاکمیت آخوندی به مقوله زن می‌باشد. خانم موگرینی اگر ‌چه تا دیروز در مورد ظلم و ستم روا داشته به زنهای این مرز و بوم فقط شنیده و یا مطالبی خوانده بود و خودش را برای نزدیکی به آخوندهای دجال به کوچه علی چپ می‌زد امروز خودش قطره‌ای از دریای تحقیر و توهین روا داشته شده به زنان با شرف این میهن را چشید و واقعاً امروز بایستی توسط سازمانها و کمپینهای حقوق‌بشری مورد خطاب و انتقاد قرار گیرد.

نهایتاً امروز به وضوع اثبات شد که این است نتیجه سیاست انتخاب بین بد و بدتر، که به واقع از جانب رژیم ددمنش آخوندی تئوریزه گردیده و به‌صورت گسترده با بمباران تبلیغاتی توسط اضداد مقاومت برای نا امیدکردن مردم ایران از تغییر نظام و انقلابی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اثبات شد که بدی در مقابل بدتر وجود ندارد و هر چه هست بدتر از بدتر است و همگی افعی‌هایی هستند که کبوتر نمی‌زایند.

حکومت فاسد آخوندی گرچه درگیر تضادهای داخلی و سگ دعواهای جناحی خود می‌باشد، ولی بایستی اذعان نمود که تمامی عوامل و مزدوران ریز و درشتش در یک چیز با هم مشترکند. آنها از هر قماش و طایفه‌ای که باشند همگی در فسق و فجور و فساد و جرم و جنایت شریک و نزدیک و مشترک هستند.

روزی فرا می‌رسد که عزت و شرف و احترام به ایران و ایرانی باز گردد. روزی که به‌عنوان ایرانی شرمسار از داشتن چنین نمایندگان دلقکی نباشیم. روز رستاخیز بزرگ مردم ایران به‌زودی فرا خواهد رسید.

بوی الرحمن آخوندها بلند شده و دیر نیست که تیر خلاص رژیم که همانا جنبش دادخواهی ٦٧می باشد، زده شود و برای همیشه به زباله دادن تاریخ فرستاده شوند.

به امید آن روز. ف-ت از آلمان

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات