728 x 90

برای ریا و تزویر مسئولان رژیم دیکتاتوری آخوندی

اینجا به کودکان کار بها داده می‌شود.
اینجا گاهی به زاغه نشینها سر می‌زنند و برایشان امکانات زندگی فراهم می‌کنند.
اینجا به کودکان بی‌سرپرست، رسیدگی می‌شود.
اینجا همه‌ی مردم آزادی دارند.
اینجا کسی به کسی زور نمی‌گوید.
اینجا همه چیز خوب است، اما فقط جلوی دوربین! !

"زمرد صدیقی شریف"
از تهران.

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها