728 x 90

انفجار بمبی در شهر کویته پاکستان ۱۵قربانی گرفت

مقامهای پاکستانی روز شنبه 21مرداد 96 گفتند بمبی در نزدیکی بازار شلوغی در شهر کویته پاکستان منفجرشد.
بر اثر این انفجار 15نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویتر تاکنون کسی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها