728 x 90

تجمعهای اعتراضی در پرند تهران، همدان و میانه

پرند تهران، همدان و میانه‌ روز شنبه 21مرداد شاهد حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف مردم بودند:
جمعی از کارگران فلزکار در شهر جدید پرند در استان تهران به وعده‌های دروغین شرکت تعاونی مسکن در تحویل آپارتمانهایشان اعتراض کردند و دست به تجمع زدند.

در همدان جمعی از متقاضیان مسکن مهر 'یادمان بنا' در اعتراض به تأخیر در تحویل مساکن مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

و در میانه جمعی از پرستاران زحمتکش بیمارستانهای این شهر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده تجمع کردند.

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها