728 x 90

تجمعهای اعتراضی در پرند تهران، همدان و میانه

تجمع اعضای مسکن مهر یادمان بنا به علت تاخیر در تحویل خانه های همدان
تجمع اعضای مسکن مهر یادمان بنا به علت تاخیر در تحویل خانه های همدان
پرند تهران، همدان و میانه‌ روز شنبه 21مرداد شاهد حرکتهای اعتراضی اقشار مختلف مردم بودند:
جمعی از کارگران فلزکار در شهر جدید پرند در استان تهران به وعده‌های دروغین شرکت تعاونی مسکن در تحویل آپارتمانهایشان اعتراض کردند و دست به تجمع زدند.

در همدان جمعی از متقاضیان مسکن مهر 'یادمان بنا' در اعتراض به تأخیر در تحویل مساکن مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

و در میانه جمعی از پرستاران زحمتکش بیمارستانهای این شهر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده تجمع کردند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات