728 x 90

اعتراف به فروش ۳۰دکل نفتی به یک نفر در یک شب

دکل نفتی
دکل نفتی
در جریان درگیریهای باندی بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه آخوند روحانی فاش کرد که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد در یک شب 30دکل نفتی تنها به یک فرد فروخته شده است. 0

وی روز شنبه 21مرداد 96 در مصاحبه با سایت مجلس رژیم موسوم به خانه ملت گفت: «قرارداد ۳۰دکل شامل ٢٠دکل خشکی و ١٠ دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد، که پرونده مفصلی درباره این دکلها تشکیل شده است تا خسارت و میزان ضرر و زیان این پرونده مشخص شود»

زنگنه گفت: «انعقاد قرارداد تمامی این دکلها توسط یک فرد انجام شده است که این فرد، ۳کار انجام داده است: نخست این‌که یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم این‌که ۳۰دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده است که در هر ۳اقدام، تخلف رخ داده است» دفتر احمدی‌نژاد به‌صورت مکتوب دستور داده که این اقدامات توسط این فرد انجام شود و اسناد آن موجود است. وی اسم این فرد را اعلام نکرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات