پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

حمایت از مأموریت نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان

نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان
نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان
رژیم ایران و حزب‌الله دست‌نشانده آن به قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد مرزهای لبنان پایبند نیستند. آمریکا و سازمان ملل خواستار نظارت بر این مرزها و دور کردن حزب‌الله هستند.

اسکای نیوز 21مرداد 96:‌
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل‌متحد اعلام کرد کشورش تلاش می‌کند از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل‌متحد در جنوب لبنان حمایت کند.
آمریکا این موضع را بیست روز پیش از تمدید دوره مأموریت یونیفل توسط شورای امنیت اعلام کرد.

عناصر حزب‌الله با بسیج تبلیغاتی در مرزهای لبنان قصد داشتند تا اعلام کنند نیرویی آماده در این منطقه هستند این در حالی است که بر اساس قطعنامه شماره ۱۷۰۱شورای امنیت در حال حاضر نزدیک به ۱۰هزار نیروی حافظ صلح به‌نام یونیفل در جنوب لبنان حضور دارند. این نیرو بر اساس تصمیم شورای امنیت در این منطقه مسئولیت نظارت بر امنیت را به عهده دارد. تصمیمی که حزب‌الله خواهان آن نبود.

دبیرکل سازمان ملل‌متحد و سفیر آمریکا در این سازمان تأکید کردند مأموریت نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان می‌بایست تمدید شود. آنها خواهان آن شدند که نیروهای واکنش سریع وابسته به سازمان ملل‌متحد در این منطقه گسترش یابند تا بتوانند در مورد نقض قوانین توسط حزب‌الله تحقیق کنند.

راجح خوری نویسنده سیاسی: این موضع آمریکا در جهت اعمال مجازات علیه حزب‌الله است. آمریکا می‌خواهد راههای کمک مالی به این گروه را قطع کند و هم‌چنین وضعیت نظامی را در این منطقه زیر نظر داشته باشد. ترغیب سازمان ملل‌متحد در این رابطه هم تلاش ضمنی آمریکاست تا به مجازاتهایی که کنگره آمریکا علیه حزب‌الله اعمال کرده ابعاد جهانی بدهد.

نزار عبدالقادر کارشناس نظامی: فکر نمی‌کنم این موضوع از توسط لبنان و توسط آمریکا قابل حل باشد چرا که رژیم ایران و حزب‌الله به قطعنامه‌های سازمان ملل ملتزم نیستند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات