728 x 90

صدور حکم اعدام دو زندانی نوجوان افغان در زندان زاهدان

زندان مرکزی زاهدان
زندان مرکزی زاهدان
حمزه نورزهی در یک فروشگاه لحاف دوزی و امیر نورزهی کنار خیابان مشغول کار کفاشی بود که مؤسسه مالی فرشتگان معروف به آرمان هدف سرقت مسلحانه قرار می‌گیرد. ولی مأموران این دو نوجوان را به اتهام سرقت مسلحانه دستگیر می‌کنند... . آنان در آگاهی تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفتند تا به آنچه که از آنها خواسته شده بود در مقابل دوربین تلویزیون اعتراف کنند و از اعترافات آنها فیلمی تهیه شده است. بستگان این نوجوان می‌گویند:‌ عزیزانشان هیچ ربطی به این مسأله نداشتند و فقط در حال کار روزانه خود بوده‌اند.

خاطرنشان می‌شود سحرگاه روز پنجشنبه ۱۹مرداد 96 دژخیمان رژیم آخوندی علیرضا تاجیکی یک جوان زندانی را که درسن 15سالگی دستگیر شده بود، پس از تحمل شش سال حبس در زندان عادل‌آباد شیراز بدار آویخت.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات