728 x 90

تهدیدهای تروریستی پاسدار سلامی

 پاسدار حسین سلامی
پاسدار حسین سلامی
پاسدار حسین سلامی جانشین سرکرده کل سپاه با حمله به باند روحانی گفت:‌ «برخی از جریانهای سیاسی، عامدانه یا ناآگاهانه پژواک صدای بیگانه هستند و در شرایط جنگ، یک نیروی نظامی مثل سپاه را تضعیف می‌کنند».
وی افزود: «متأسفانه ما اینها را می‌بینیم. این افراد باید مراقب و زمان شناس باشند. سپاه اجازه نفوذ نخواهد داد و با هیچکس معامله نمی‌کند».

پاسدار سلامی برای روحیه دادن به نیروهای وارفته رژیم به تهدید تروریستی متوسل شد و گفت:‌ «اگر در خلیج‌فارس تهدیدی صورت بگیرد انرژی از این منطقه دیگر به هیچکس نمی‌رسد و دومینوی سیاسی شکل خواهد گرفت و بقایای رژیمهای ناکارآمد وابسته به آمریکا به خطر میفتد و امواج این درگیری از مرزهای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس فراتر خواهد رفت و فقط مختص به این منطقه نخواهد بود و تمام مناطق حامل منافع (آمریکایی‌ها) را در برمی‌گیرد».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات