728 x 90

خالق فزونی و فدا

مسعود رجوی
مسعود رجوی
تقدیم به مسعود
که سازمان مجاهدین با او 52ساله شد
بارش فزونی عادت گامهایت است؛
در درازای 52سالگی سازمانت…
که در طراوت سنت شکر در رنج و فدا
که همواره برلبانت جاری است؛
خدا نیز بیش از همه دوستش دارد:
«فضل‌الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما» …
آه که عاشق ترینها در شرافت ایستادگی 52ساله
در توفانی‌ترین شبها و روزها که تو جان مایه آن هستی؛
لحظه لحظه رستگاری را به نماز ایستاده‌اند،
و بی‌قرار تواند که رسم بی‌شکست پاکدامنی و فدا را
ازحنیف کبیر تا سرفرازی نسل هزار اشرف؛
در تاریخ میهنت جاودانه ساختی…
واینک ترنم نامت
پژواک دمیدن صبح
و پیروزی خلقی است که اسیر است ولی تسلیم نیست…
فاتح قله‌های سرفرازی و فدا؛
اینک خلقت در پیروزی آرمانی که تو صاحب رنجهایش هستی
شعله‌های هزار اشرف را از کنج زندانها تا سنگفرش خیابانها می‌گسترد؛
و نسل تو دراقتدا به آرمان مطهر بی‌باکی فدا که آرمان توست؛
تا آزادی مردمش؛
در بارش تو فزونی یافته
و خاک میهنت
در رویش هزار اشرف
شایستگی پیروزی را از آن خود می‌کند…

 

م. آزاد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات