پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

چرا در میان فهرست ۵۰۰دانشگاه برتر دنیا نامی از ما نیست؟

پایان نامه فروشی
پایان نامه فروشی
رسانه‌های حکومتی در مطالبی درباره نظام آموزشی در دانشگاهها، وضعیت را «عجیب» و محصول آن را «هرج و مرج»، «مدرک در برابر پول»، «پایان نامه فروشی»، «سرقت علمی» و «تقلب علمی» توصیف کردند.

روزنامه حکومتی اطلاعات نوشت: اکنون در کوچه‌های ۶متری بالای سر ساختمان محقری که برای یک مدرسه ابتدایی هم مناسب نیست، تابلو دانشگاه نصب شده است. آن هم دانشگاه جامع! چرا مسابقه «مدرک در برابر پول» راه افتاده است؟ چرا پارسال خبر رسوایی ۳۹۸نفر از اعضای هیأت علمی ایرانی در «تقلب علمی» توسط مجله معتبر «نیچر» اعلام شد؟ چرا در میان فهرست ۵۰۰دانشگاه برتر دنیا نامی از ما نیست؟

روزنامه حکومتی اطلاعات پس از توصیف این آشفته بازار دانشگاهی درحاکمیت آخوندی نوشت: در ایران شمار دانشگاهها طی سه دهه از حدود بیست دانشگاه به ۲۸۰۰دانشگاه رسیده است که با هیچ کشور دیگری از این سیاره، مقایسه‌پذیر نیست. از نظر امکانات و تجهیزات و سایر الزامات هم، اوضاع عجیبی پدید آمده است.

یک روزنامه حکومتی دیگر (همدلی ۱۹/۶/۹۶) به نام همدلی نیز نوشت: شاید علم را بتوان در ایران کماکان در زمره جهانهای ناشناخته قلمداد کرد... آثار و تفکرات معدود دانشمندانی «که داریم»، به‌طور بالقوه دستخوش دستبرد است و سرقت علمی در ایران مثل سرقت ادبی امری تقریباً عادی‌شده است... مسایلی مانند «پایان نامه فروشی» بدل به سکه رایج بازار شده... حالا علم در جامعه ایرانی، متاعی شده که صاحبانش جایگاهی محکم ندارند و حرف اول را خریداران و سودجویانش می‌زنند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات