728 x 90

حکم دادگاه عدالت اروپا برای توزیع مهاجران

دادگاه عدالت اروپا
دادگاه عدالت اروپا
دادگاه عدالت اروپا به سود پذیرش پناهجویان در این قاره حکمی صادر کرد و کشورهایی را که مخالف این مسأله هستند تهدید به پیگرد قضایی کرد:
بعد از جدال چندین کشور اروپایی بر سر سهمیه پناهندگان به‌ویژه پناهندگان سوری، دادگاه عدالت اروپا با صدور بیانیه‌یی از کشورهای مخالف با پذیرش پناهنده مانند مجارستان، لهستان، چک و اسلواکی خواست تا سهمیه‌های خود را بپذیرند، در غیراینصورت این کشورها در دادگاه عالی اروپا مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

آلمان از کشورهای اروپای شرقی خواست تا برای جلوگیری از پیگرد قانونی، سیاسی و اقتصادی بیشتر، با این خواسته موافقت کنند. ولی منافع این کشورها گاهی اوقات با منافع اتحادیه اروپا همخوان نیست.

این اختلافات که اکنون برجسته شده از دو سال پیش شروع شده است، وقتی که نزدیک به دو میلیون مهاجر از طریق دریای مدیترانه به اروپا آمدند. کمیسیون اروپا برنامه‌یی ارائه داد و بر اساس آن چند کشور ۱۲۰هزار مهاجر را پذیرفتند ولی کشورهای اروپای شرقی این برنامه را نپذیرفتند.

امروز دادگاه عدالت اروپا شکایت اسلواکی و مجارستان علیه توزیع مهاجران را رد کرد چرا که این دادگاه استدلال می‌کند عدم پذیرش سهمیه پناهندگان توسط مجارستان، لهستان و جمهوری چک فشار بر روی ایتالیا و یونان را که شاهد افزایش تعداد مهاجران در کشورشان هستند بیشتر می‌کند.

دادگاه عدالت اروپا می‌گوید نمی‌توانیم پناهندگان را نپذیریم. این داد��اه بر حق اتحادیه اروپا تأکید می‌کند که بتواند به کشورهای عضو اتحادیه دستور بدهد تا پناهجو بپذیرند.

تصمیم به توزیع پناهندگان جدید نیست ولی حکم دادگاه و قاطعیتی که دارد بسیار برجسته است زیرا وعده داده تا کشورهایی که سهمیه پناهجویان خود را نپذیرند به محاکمه بکشد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات