728 x 90

پیام تبریک سازمان خه‌بات کردستان ایران به‌مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران

پیام تبریک سازمان خه‌بات کردستان ایران به‌مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران
پیام تبریک سازمان خه‌بات کردستان ایران به‌مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان خه‌بات کردستان ایران طی پیامی، آغاز پنجاه و سومین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را به رهبری مقاومت و رزمندگان ارتش آزادیبخش ملی و خانواده بزرگ مقاومت ایران تبریک گفت و اعلام کرد: سازمان مجاهدین خلق ایران با 52سال سابقه مبارزه بی‌امان در برابر دو رژیم دیکتاتوری شاه و خمینی، سخت‌ترین مراحل را سر بلندانه و با موفقیت پشت سر نهاده و با برافراشتن پرجم آزادیخواهی به مبارزه بی‌امان خود علیه رژیم دیکتاتوری آخوندی ادامه داده است.

سازمان مجاهدین خلق ایران با تجارب و آزمونهای فراوان در عرصه مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران و پایداری در صف مقدم نبرد با هیولای آخوندی بیش از هر زمان دیگری حقانیت خود و مبارزات سلحشورانه‌اش را به اثبات رسانیده و با اراده و پشتکاری بی‌وفقه در راستای تحقق آرمانهای خلق و تقابل (با) دیکتاتوری در حرکت می‌باشد. این جایگاه به آسانی به دست نیامده و در این مسیر بهترین فرزندان مجاهد نثار پیشگاه مبارزات خلق و میهن شده و سختی و رنج و مصیبتهای بسیاری در این مسیر متحمل شده‌اند.

سازمان خه‌بات کردستان ایران در ادامه پیام تبریک خود به‌مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران ضمن بررسی انزوای جهانی رژیم آخوندی و نقش آن در تروریسم بین‌المللی و ضربه مهلک و مؤثر تحریمها علیه رژیم و سپاه پاسداران، به جنبشهای مردمی و حرکتهای اعتراضی علیه رژیم اشاره کرده و می‌افزاید: در این وضعیت صد البته فزونی قدرت و اعتبار اپوزیسیون سازمان‌یافته و آلترناتیو رژیم آخوندی هم‌چنانکه در گردهمایی امسال پاریس مشاهده نمودیم، که مکانیزمی برای سرعت بخشیدن به روند مبارزات مردمی است و از سوی دیگر جنگ و ستیز باندهای حاکمیت و جنگ گرگها در درون رژیم، امید به تغییر و دگرگونی ژرف در ساختار سیاسی ایران را روز به روز افزایش می‌دهد.

سازمان خه‌بات کردستان ایران در پیام خود بر پایبندی بر اصول سرنگونی و رد هرگونه مماشات با آخوندها تأکید نموده و برای سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار آزادی و حق حاکمیت مردم با سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران بر همپیمانی فیمابین پافشار ی می‌نماید و با تبریکات مجدد به‌مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین، می‌افزاید: امیدواریم با اتحاد و پشتکار و عزمی راسخ، طی مدت زمان کوتاهی مبارزه در راستای سرنگونی و تشکیل حکومتی دموکراتیک و پارلمانی در ایران به ثمر نشسته و سال آتی این یاد فرخنده را در ایرانی آزاد و آباد گرامی بداریم.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات