728 x 90

وضعیت فاجعه‌بار آوارگان عراقی بعد از جنگ موصل

آوارگان عراقی پس از اتمام جنگ موصل
آوارگان عراقی پس از اتمام جنگ موصل
به گزارش منابع حقوق‌بشری رفتار با زنان و کودکان آواره از جنگ موصل توسط نیروهای امنیتی عراق ضدانسانی است. گویی آنها را در اردوگاههای جنگی بدون هیچ امکاناتی نگه می‌دارند:
به گزارش یورونیوز 22شهریور 96 مقامهای عراقی بیش از 1400تن از آوارگان عراقی شامل زنان و کودکان را در یک اردوگاه مورد بدرفتاری قرار داده‌اند.

یک افسر امنیتی کردهای عراق می‌گوید این زنان و کودکان را به مقامهای عراقی تحویل داده‌اند ولی مردان آنها را در بازداشت‌گاههایشان نگاه داشته‌اند.

این آوارگان بعد از آن که نیروهای دولتی گروه داعش را از آخرین مواضعشان در موصل بیرون راندند به کنترل نیروهای دولتی در آمده‌اند.

سخنگوی شورای پناهندگی نروژ به یورونیوز گفت ما برای آنها آب، غذا، لباس و سرپناه فراهم می‌کنیم. ولی آینده این افراد نامشخص است چرا که این عده اجازه ندارند به اماکن دیگری بروند. ما همزمان با دفاع از حقوق پایه‌یی این افراد از دولت عراق می‌خواهیم در مورد آنها تصمیم بگیرد. این مردم غیرنظامی هستند و نیاز است بر این اساس با آنها رفتار شود.

این زنان و کودکان آواره در اردوگاهی در جنوب موصل نگهداری می‌شوند. بسیاری از آنها هنوز چادر دارند و روبنده می‌زنند چون داعش در مناطق تحت کنترلش می‌خواست زنان اینگونه لباس بپوشند.

خبرنگاران رویتر می‌گویند صدها تن از این آوارگان در چادر‌هایی پر از پشه و بدون تهویه نگهداری می‌شوند. این در حالی است که کارکنان سازمانهای کمک‌رسان می‌گویند محل نگهداری آنها شبیه به کمپ های جنگی است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات