728 x 90

تجمع اعتراضی دستفروشان اهواز

تجمع اعتراضی دستفروشان اهواز
تجمع اعتراضی دستفروشان اهواز
روز چهارشنبه 22شهریور 96 جمعی از دستفروشان محروم اهوازی در اعتراض به رفتار وحشیانه مأموران شهرداری و بهم ریختن بساط و غارت اجناسشان تجمع کردند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات