اخبار - ادبي - شعر
تاريخ: AM 6:49:50 1396/6/23

خبر پاییز است..

پاییز

پاییز

در هوا چیزی هست
بادها بر سر دشت
                        می‌نوازند فلوت...
سایه‌ها زیر درختان
                        سفره خاطره می‌افشانند...
برگ‌ها بر سر راه می‌غلتند
یاد از بام هوا می‌بارد
آفتاب کج شده است
نورها آرام‌اند
نام‌ها می‌بارند
یاد از صخره و سنگ می‌جوشد...
 
روی تبریزی‌ها
خبر پا‌ئیز است.
سیب ماه
            روی کوه
            بر سر شاخه پاییز
و درختان زمین
در نیایش‌های
                 یادها خم شده‌اند...
 در هوا چیزی هست
بادها بر سر کوه
                    می‌نوازند فلوت...
یادهای سایه‌دار
                    روی بوم و بر و راه می‌ریزند
برگ‌ها می‌خوانند:
                        جنبش پاییز است...

                                                                    س.ع.نسیم

مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تایید نمی‌کند

موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد


نرم افزارهاى موبايل