پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

تولید سوخت بی‌او (‌گیاهی) از پسمانده قهوه

تولید سوخت از پسمانده‌های قهوه
تولید سوخت از پسمانده‌های قهوه
پژوهشگران در دانشگاه لانکاستر در انگلستان موفق به تولید سوخت بی‌او (‌گیاهی) از پسمانده قهوه و یا تفاله قهوه شده‌اند.

آنها طی آزمایشهایی که کرده‌اند تولید و استفاده موفقیت‌آمیز انرا به ثبت رسانده است.

پژوهش گران می‌گویند که تولید سوخت از پس مانده‌های قهوه درحفظ حفظ محیط‌زیست جهانی کمک می‌کند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات