پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

ابراز وحشت صالحی دربارهٴ لیست‌گذاری سپاه

علی اکبر صالحی
علی اکبر صالحی
روز ۵شنبه ۲۰مهرماه ۹۶علی اکبر صالحی گفت: «‌قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی آمریکا را به‌مثابه اعلان جنگ تلقی می‌کنیم.»

صالحی ادامه داد:‌ «با توجه به این‌که ارتش و نیروهای مسلح ضامن صیانت و امنیت هر کشوری هستند، تروریستی نامیدن و تحریم احتمالی سپاه از سوی آمریکا را به‌مثابه اعلان جنگ تلقی می‌کنیم.»

رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم همچنین، نقض احتمالی توافقنامه برجام از سوی آمریکا را دارای «پیامدهای بین‌المللی» دانست و افزود که تهران، «با توجه به رفتار دولت آمریکا در این باره تصمیم مقتضی خواهد گرفت»

صالحی با ابراز وحشت از خروج احتمالی آمریکا از برجام با زدن یکی به میخ و یکی به نعل مدعی شد که: «ایران بارها اعلام کرده که به‌دنبال سلاح هسته‌یی نیست، و علاقه‌مند به حفظ برجام است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات