پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

بیست و ششمین روز تحصن غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تحصن غارت‌شدگان کاسپین در تهران
تحصن غارت‌شدگان کاسپین در تهران
روز پنجشنبه ۲۰مهر ماه ۹۶بیست و ششمین روز تحصن سپرده‌گذاران کاسپین در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که مردم هم‌چنان استوار ایستاده و از حق خود دفاع می‌کنند.

تظاهرکنندگان شعار می‌دادند کسری پول که داشتند کل پولو برداشتند/حقوق نجومی داشتند کل پولو برداشتند/ طمع زیاد داشتند کل پولو برداشتند/ ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات