728 x 90

بیست و ششمین روز تحصن غارت‌شدگان کاسپین در تهران

روز پنجشنبه ۲۰مهر ماه ۹۶بیست و ششمین روز تحصن سپرده‌گذاران کاسپین در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که مردم هم‌چنان استوار ایستاده و از حق خود دفاع می‌کنند.

تظاهرکنندگان شعار می‌دادند کسری پول که داشتند کل پولو برداشتند/حقوق نجومی داشتند کل پولو برداشتند/ طمع زیاد داشتند کل پولو برداشتند/ ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما.

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها