پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در تهران، مشهد و کرمان

تجمع غارت‌شدگان پدیده در مشهد
تجمع غارت‌شدگان پدیده در مشهد
روز دوشنبه همزمان با تظاهرات غارت شدگان در مقابل مجلس ارتجاع غارت‌شدگان در مشهد و کرمان نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند

روز دوشنبه، بعد از تظاهرات غارتشدگان مقابل مجلس ارتجاع، غارت‌شدگان پدیده در مقابل مترو دروازه شمیران تجمع کرده و شعار می‌داند مرگ بر سیف؛ و ما شیعه علی ایم حقمونو می‌گیریم.

در مشهد نیز غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در اعتراض به غارت سپرده‌های خود مقابل شعبه سروش این مؤسسه پوششی سپاه پاسداران تجمع کردند.

و در کرمان نیز؛ غارت‌شدگان مؤسسه مالی تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان باز گرداندن اموال به غارت رفته خود شدند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات