پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

قرار با عشق

                                                          
قرار ما با عشق بود
بیا یکدیگر را بیابیم!
به چهار راه تفسیر جهان بیا
آنجاکه سطرهای مقدس هم
در تلاقی من و تو
                          عاشق می‌شوند...
بیا یکدیگر را بیابیم!
شمشیرهای رنجمان
باغ‌های یاسمین و سرومان را دریدند
ابلیس‌های جهلمان
فرشته‌های آفرینشمان را صلیب کشیدند...
بیا یکدیگر را بیابیم!
به چهار راه تفسیر انسان بیا
آنجاکه سطرهای رنجمان
در تلاقی من و تو
                         عاشق می‌شوند...
                                                             س.ع.نسیم
                                                             ۱۶آبان ۹۶

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات