پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

مجلس خبرگان، در یک تعریف

مجلس خبرگان ارتجاع
مجلس خبرگان ارتجاع
جدول ضربی پوچ از عمامه و ریش
اتحادی زرد
از خمیازه‌ی دایناسورها
گرداگرد ته‌لیسه‌های استخوانی مرگ
پژواک عبرت‌آمیز باد
در پوک‌زار جمجمه‌یی
بر شنزار
اسکلتی از دشنه‌های خون‌آجین
برای محاصره آزادی
قابی از تقارن دوزخ و نفرین.
ع. طارق.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات