728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان خوزستانی مقابل مجلس ارتجاع

غارت‌شدگان مؤسسه مالی و اعتباری وحدت آرمان و افضل طوس، با در دست داشتن پلاکاردهایی مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند.

غارت‌شدگان از استانهای خوزستان و مرکزی به مقابل مجلس آمده بودند.

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها