پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان خوزستانی مقابل مجلس ارتجاع

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان خوزستانی مقابل مجلس ارتجاع_ آرشیو
تجمع اعتراضی غارت‌شدگان خوزستانی مقابل مجلس ارتجاع_ آرشیو
غارت‌شدگان مؤسسه مالی و اعتباری وحدت آرمان و افضل طوس، با در دست داشتن پلاکاردهایی مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند.

غارت‌شدگان از استانهای خوزستان و مرکزی به مقابل مجلس آمده بودند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات