پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

به پاسداران انقلاب به سرقت رفته

پاسداران انقلاب به سرقت رفته
پاسداران انقلاب به سرقت رفته
ریشه‌ی همهٴ تاریکیهایید
سرکردگان خونریز!
خون خاورمیانه از چکمه ها
تا فرق سرتان فرا می‌رود
گورخواب لعنتتان می‌کند
سارقان برجها و دکلها!
اقتصاد یک میهن
در لقمه‌ی صبحانه‌تان
با خون کولبران فرو می‌رود
و طنابهایتان
آویزکهای چلچراغهای تاریک مرگ میدانهاست
با عناوین دفاع آمدید
و حراست از انقلابی که خونش را دیگران دادند
و شیطان ریا آن را ربود
و مدافع، نه! که جانی‌ترین خونریزان عصر شده اید
شما را چه بنامم
که آه هر کودک خیابانی
لعنتی‌ست داغ
و یقین عصر این است که
نگاه هر هموطن
گلوله‌ای خواهد شد بر جبین‌هایتان
ژنرالهای دروغ و توطئه
بانکها
سرشار از اسکناسهای خونینند
و از هر تکه پیکر خاورمیانه
وصله‌ای خونین بر پیراهن دارید
شعر از شرح شما تن می‌زند
کلمات از شدت نفرت منفجر می‌شوند
اما من طاقت می‌آورم تا نامتان را
که هیچ‌کدام از واژه‌هایش حقیقی نیست
با تحمل هزار شلاق شکنجه
تا به آخر بنویسم:
«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران».
م. شوق.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات