پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

نگاه کن!

نگاه کن عزیز من!
تمام این خروشها برای توست
نگاه کن
تمام جنب و جوشها برای توست
برای آن که زندگی
دوباره زندگی شود
دوباره بامداد، بامداد
دوباره آفتاب، آفتاب
دوباره باد، شاد
دوباره سفره، رنگ رنگ
پدر، دوباره خنده رو
دوباره شهرها قشنگ
و خانه باز گرم و جایگاه مهر و گفتگو شود
نگاه کن عزیز من
تمام این فدا شدن
برای یک رها شدن
ز کینه‌های دیوها جدا شدن
برای زندگیست.
سلام کن به آن که رفته است
تا که زندگی بیاورد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات