پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

کنفرانس وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا

کنفرانس وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی
کنفرانس وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی
کنفرانس وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی
و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از جلسه بروکسل
۱۱ژانویه ۲۰۱۸
روز پنجشنبه وزرای خارجه فرانسه، انگلستان و آلمان طی جلسه‌یی در بروکسل که به دعوت فدریکا موگرینی تشکیل شده بود، با جواد ظریف وزیر خارجه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران گفتگو کردند. اما در پایان کنفرانس مشترکی با حضور ظریف برگزار نشد و وزرای خارجه سه کشور و موگرینی خودشان کنفرانس مطبوعاتی پایانی جلسه را برگزار کردند.

سه وزیر اروپایی و نمایندهٴ اتحادیه اروپا در این کنفرانس، ضمن تأکید بر لزوم حفظ برجام، مواضع خود را پیرامون برنامه موشکی و دخالتهای منطقه‌یی رژیم و هم‌چنین موضوع حقوق‌بشر در ایران عنوان کردند.

در کنفرانس مطبوعاتی بروکسل، ژان-ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفت: همهٴ طرف‌های امضاکننده باید (برجام) را رعایت کنند... اما (توافق اتمی) به این معنی نیست که ما سایر نقاط اختلاف را که هم در زمینه بالستیک و هم در زمینه اقدامات (رژیم) ایران در سراسر منطقه وجود دارند... پنهان کنیم.

زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان نیز بر لزوم حفظ برجام تأکید کرد، و افزود: همهٴ ما قویاً معتقدیم که جدای از توافق اتمی، موضوعاتی هست که باید فوراً بین ما و (رژیم) ایران مورد بحث قرار گیرند ما درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران (نیز) صحبت کردیم، اما قبل از هر چیز درباره این مسأله که نقش رژیم (ایران) در خاورمیانه چه طور تغییر می‌کند.

بوریس جانسون وزیر خارجه انگلستان: مهم است که ما اروپایی‌ها گردهم آمدیم و موضع متحدی را ابراز کردیم: این‌که خیلی برای برجام اهمیت قائلیم... این شیوه‌یی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. رژیم ایران از این توافق تبعیت می‌کند.

بوریس جانسون وزیر خارجه انگلستان در پیامی بعد از جلسه بروکسل، گفت: انگلستان به فشار برای رعایت حقوق‌بشر و آزادی مطبوعات در ایران، ادامه خواهد داد.

بیانیهٴ وزارت امور خارجه فرانسه
درباره شرکت وزیر امور خارجه این کشور در جلسه بروکسل

۱۰ژانویه ۲۰۱۸ – ۲۰دی ۹۶
این جلسه فرصتی است که همه طرفها مواضع خود را
در رابطه با توافق اتمی با [رژیم] ایران تکرار کنند
فرانسه مصمم است که توافق وین را حفظ کند
فرانسه در رابطه با موضوع حقوق و آزادیهای مردم ایران

در ارتباط با تظاهراتهایی که در ایران وجود داشتند مراقب است

این همان موضعی است که رئیس‌جمهور فرانسه بیان کرده
و در جریان جلسه شورای امنیت سازمان ملل در روز ۵ژانویه

در نیویورک مورد تأکید قرار گرفت
برنامه موشک بالستیکی [رژیم] ایران
با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مطابقت ندارد
اعمال [رژیم] ایران در منطقه
از جمله در عراق، سوریه، لبنان و یمن
باید مورد گفتگو قرار گیرند چرا که باعث تنش شده
و قابل چشم‌پوشی نیستند
وزارت‌خارجه فرانسه یک روز قبل از برگزاری جلسه بروکسل بیانیه‌یی صادر کرد.

متن این بیانیه که روز چهارشنبه ۲۰دی انتشار یافت بدین قرار است:
این جلسه فرصتی است که همه طرفها، مواضع خود را در رابطه با توافق اتمی با ایران تکرار کرده و اجرای آن را ارزیابی کنند. فرانسه مصمم است که توافق وین را حفظ کند. در طول مذاکرات، فرانسه کمک کرد که آن را تقویت کرده و در مرحله اجرا نیز آن را تحکیم بخشید. این توافق برای ما و همهٴ کشورهایی که آن را به سرانجام رساندند تعهدآور است. این تعهدات مربوط به بخش هسته‌یی است و ایران باید به‌دقت آنها را اجرا کند و تعهداتی مربوط به بخش اقتصادی نیز هست. این توافق توسط شورای امنیت سازمان ملل نیز به‌عنوان راه‌حلی برای بحران ده ساله شناخته شده است.

خارج از موضوع هسته‌یی، به نگرانیهای دیگری نیز باید پاسخ داده شود.

برنامه موشک بالستیکی ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مطابقت ندارد و عامل بی‌ثباتی منطقه است. اطلاعاتی که درباره انتقال موشکها و کمکهای ایران به کشورها و موجودیت‌های غیردولتی منطقه وجود دارد یک عامل نگرانی جدی هستند. به همین دلیل برنامه موشک بالستیکی ایران باید به چارچوب کشیده شود. ما ایران را فرا می‌خوانیم که شلیک موشکهای بالستیکی غیرمنطبق (با قطعنامه) را متوقف کرده و به پیشنهادات گفتگو در این رابطه پاسخ دهد. اتحادیه اروپا نیز باید در رابطه با این موضوع فعال باقی بماند.

اعمال ایران در منطقه از جمله در عراق، سوریه، لبنان و یمن نیز باید مورد گفتگو قرار گیرند چرا که باعث تنش شده و قابل چشم‌پوشی نیستند.

جلسه فردا فرصتی برای آقای ژان ایو لودریان (وزیر امور خارجه) خواهد بود که یک‌بار دیگر نگرانی فرانسه و هم‌چنین ارادهٴ آن برای داشتن یک گفتگوی مطالبه‌گر با ایران در رابطه با هر کدام از این موضوعات را بیان کند.

از طرف دیگر فرانسه در رابطه با موضوع حقوق و آزادی‌های مردم ایران در ارتباط با تظاهراتهایی که در ایران از ۲۸دسامبر به بعد وجود داشتند مراقب است. این همان موضعی است که رئیس‌جمهور فرانسه بیان کرده و در جریان جلسه شورای امنیت سازمان ملل در روز ۵ژانویه در نیویورک مورد تأکید قرار گرفت.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات