پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

هراس تلویزیون حکومتی از تشدید انزوای بین‌المللی رژیم و پیامدهای قیام مردم ایران

هراس تلویزیون حکومتی از تشدید انزوای بین‌المللی رژیم
هراس تلویزیون حکومتی از تشدید انزوای بین‌المللی رژیم
تلویزیون حکومتی هم‌چنان در برنامه‌های هراس‌آلود خود به پیامدهای قیام مردم ایران در تشدید انزوای بین‌المللی رژیم و عواقب عملی ناشی از آن اعتراف می‌کند.

تلویزیون رژیم: رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا: با وجودیکه سیاست دولت ترامپ در قبال ایران هنوز به‌طور کامل تدوین نشده اما مقابله با برتری جویی ایران در منطقه و نیز حمایت از تغییر رژیم در ایران از محورهای اصلی سیاست آمریکا در قبال ایران است.

گزارشگر: تغییر رژیم، این اصطلاحی بود که وزیر خارجه آمریکا در همون ماههای نخست روی کار آمدن دولت ترامپ از اون سخن گفت هدفی که البته تنها محور اصلی سیاست دولت ترامپ نبود و از مدتها قبل در دستور کار دولتهای آمریکا قرار داشت اما در روزهای گذشته به ظاهر فرصتی به‌دست آمد تا آمریکایی‌ها به این هدف قدیمی شون برسند. [صحنه‌هایی از قیام 96]

مایک پنس: امیدوارم که مردم در خیابانهای امروز ایران بدانند که در زمان ریاست‌جمهوری پرزیدنت ترامپ آنها تنها نیستند. [صحنه‌هایی از قیام 96]

در کنار آمریکایی‌ها اروپایی‌ها هم وارد میدون شدن و به بهانه حقوق‌بشر و دموکراسی از آشوب گرا حمایت کردند.

مواضع امانوئل ماکرون در حمایت از قیام 96: نقش ما مراقبت از حقوق مرتبط با آزادیهاست.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات