پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

بیانیه دانشجویان دانشگاههای اصفهان

دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
دانشجویان دانشگاههای اصفهان طی بیانیه‌یی با قیام مردم ایران اعلام همبستگی کردند. در قسمتی از این بیانیه آمده است:‌ اکنون که سی و هشت سال از این نظام فاسد و جنایتکار می‌گذرد صبر مردم رنج دیده و ملت گرسنه به‌سر آمده و جان به لب ملت محروم ایران رسیده است و بغض سی و هشت ساله ملت ترکیده است. اکنون ما دانشجویان دانشگاههای اصفهان از احاد مردم و قشرها و طبقات گوناگون مردم تقاضا داریم تا با ما دانشجویان یکصدا شده و فریاد عدالتخواهی و اعتراض به این رژیم دیکتاتوری را به گوش سردمداران فاسد این نظام رسانده و سعی در مطالبه حقوق از دست رفته خود نماییم. باشد که این همراهیها و همدلیها سبب فروپاشی نظام فاسد و جنایتکار ولایت فقیه و آزادی ایران عزیزمان از چنگال اشغالگران شود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات