پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

پیام همبستگی فرهنگیان بازنشسته استان فارس با قیام سراسری مردم ایران

فرهنگیان بازنشسته استان فارس
فرهنگیان بازنشسته استان فارس
فرهنگیان بازنشسته استان فارس طی بیانیه‌یی در حمایت از قیام مردم ایران اعلام کردند.

38سال مردم ایران تحت حاکمیت آخوندهای مرتجع، همه گونه ظلم و تبعیض و چپاول و جنایت و فریب را با سوء استفاده از دین و احساسات مردم با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کردند، اما اکنون دیگر زمان آنست که بیش از این فریب دغل‌بازیها را نخوریم و تحمل مظالم را نکنیم.

دوران آخوندها با تمام دسته‌بندیهای جعلی تمام شده و باید همگی به آینده‌ای بهتر و فردایی روشن‌تر بیندیشیم.

با درود بر همه مردم آزادیخواه و غیور ایران‌زمین پیروز و سرافراز باشید.

تاریخ 961016-20180106.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات