پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

یورش مأموران اطلاعات آخوندی به خانه‌ها و دستگیریهای جوانان در ایذه و قزوین

تظاهرات مردم ایذه
تظاهرات مردم ایذه
بنا‌ به گزارشات رسیده مزدوران لباس‌شخصی و مأموران بدنام اطلاعات آخوندی به‌منظور ایجاد فضای رعب و وحشت و جلوگیری از گسترش خیزشها و قیام با یورش به خانه‌ها و یا مغازه افراد در شهر ایذه اقدام به دستگیری هموطنان می‌کنند.

بنا بر همین گزارش در قزوین نیز مأموران جنایت‌پیشه هموطنان را در خانه‌هایشان دستگیر کرده و به محلهای نامعلومی منتقل می‌کنند. از جمله افراد دستگیر شده رضا جوادی از اقبالیه در قزوین است که خانواده وی هم‌اکنون از محل نگهداری وی مطلع نیستند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات