728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان بدرتوس خراسان

تجمع  اعتراضی غارت شدگان بدرتوس خراسان
تجمع اعتراضی غارت شدگان بدرتوس خراسان
غارت‌شدگان بدرتوس خراسان روز شنبه ۲۳دی ۹۶در اعتراض به برنگرداندن پولهای به غارت رفته خود مقابل سرپرستی کاسپین مشهد در بلوارخیام تجمع کردند.

گزیده ها

آخرین اخبار

پرخواننده ترین دسته بندی ها

پرخواننده ترین برچسب ها