پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

بیل فلوریس عضو کنگره آمریکا: مردم ایران دیگر نمی‌خواهند تحت یک رژیم یاغی، فاسد زندگی کنند

بیل فلوریس نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا
بیل فلوریس نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا
بیل فلوریس نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در یک پیام رادیویی با محکوم کرد رژیم آخوندی از قیام مردم ایران حمایت کرد. وی گفت: مجلس نمایندگان آمریکا طی این هفته یک قطعنامه‌یی قوی دو حزبی به تصویب رساند که طی آن از مردم ایران همزمان با تظاهرات آنها و خواستشان برای صلح، آزادی و زندگی بهتر حمایت کرد. رژیم ظالم و ستمگر ایران باید برای نقض حقوق‌بشر و حمایت از تروریسم بین‌المللی و تلاش برای تولید موشکهای بالستیک مورد مواخذه و حسابرسی قرار گیرد. بسیار مهم است که ما در کنار مردم ایران قرار داشته باشیم، مردم ایران دیگر نمی‌خواهند تحت یک رژیم یاغی، فاسد و حامی تروریسم زندگی کنند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات