اخبار - مسعود رجوي - پيام
تاريخ: AM 9:16:55 1387/9/30

تهنیت به‌خاطر سرافرازی مقاومت در چهارمین حکم تاریخی دادگاه عدالت
مسعود رجوی ـ 28آذر 1387

مسعود رجوی - رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی - رهبر مقاومت ایران

چهارمین پتک بزرگ بیداری بر وجدانهای فروخفته تجاری و بر نامگذاری فرسوده ارتجاعی و استعماری فرود آمد. لیست ننگ‌آلود اتحادیه اروپا علیه مجاهدان آزادی‌ستان را «پاره پاره» و آخوندهای شرزه را واقعاً «بیچاره» کرد.

بر مریم و بر اشرف پایدار، بر شورای ملی مقاومت و بر مجاهدین، بر دانشجویان و هموطنان بپاخاسته در داخل و خارج میهن اشغال شده، و به‌ویژه برقاصدان متحصن اشرف، گرامی باد.××××××××یک حقوقدان برجسته به‌نماینده وزیران مربوطه گفت: اکنون تنها راه‌حل برای شما در لیست گذاشتن همین دادگاه است!
و من اضافه می‌کنم: لیست‌گذاری مجاهدین فایده ندارد، یکباره حق و عدالت و قانون را در لیست خود بگذارید و خود را خلاص کنید! مگر می‌توان مقاومت برحق یک ملت اسیر و تحت ستم را با رود خروشان خون شهیدانش در لیست گذاشت؟ مگر می‌توان آفتاب تابان آزادی یک خلق محروم و سرکوب شده را در محاق فرو برد؟

می‌خواهند نور خدا و درخشش مقاومت برحق مردم ایران را با دهانها و برچسبهای آلوده، خاموش کنند، اما اراده خدا و سنت تاریخ و تکامل، بر تداوم و پیروزمندی آن تعلق گرفته است. سناتورها و شهرداران و نمایندگان مردم فرانسه، نمایندگان مردم اردن و پارلمان اروپا، حقوقدانان و قضات شرافتمند و بی‌طرف در همه‌جا، به‌همین حقیقت گواهی می‌دهند.××××××××


اما «وزیران» طرف معامله رژیم خونریز آخوندی، می‌خواستند با یک سفسطه مبتذل حقوقی از اجرای سومین حکم دادگاه هم طفره بروند و اجرای آن‌را مانند دو سال گذشته به‌تأخیر بیندازند. با چنین نیتی بود که دو هفته پیش، در روز 14آذر، چند ساعت پس از صدور حکم سوم، با قید فوریت و سرعت از دادگاه درخواست تفسیر رأی به‌عمل آوردند. هدف این بود که با القای شبهه و شکاف در حکم، لازم‌الاجرا بودن آن را، دستکم تا انقضای مهلت استیناف یا تا پایان کامل این مرحله، به‌تأخیر بیندازند. ولی دادگاه بعد از رسیدگی و دریافت دلایل طرفین، در چهارمین حکم خود که ساعتی پیش منتشر شد، این درخواست را مردود شناخت و آن را «به‌وضوح غیر قابل قبول» اعلام کرد.××××××××چهارمین حکم دادگاه عدالت اروپا دقیقاً در فردای روزی صادر شده که شورای وزیران اتحادیه اروپا «موضع مشترک» معمول خود درباره اقدامهای محدود‌کننده علیه تروریسم را که هر 6ماه یک‌بار منتشر می‌شود و فاقد الزام حقوقی است، به‌تاریخ 16دسامبر 2008 (26آذر 1387) به‌روز کرده است. اما برای فریب و وقت‌کشی در مورد مجاهدین، به‌عمد از انتشار لیست جدید خودداری ورزیده است. در حقیقت به‌جای انتشار لیست جامع 6ماهه که در آن معلوم می‌شود از حکم دادگاه در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران تبعیت کرده یا نکرده است، به‌اعلام چند اسم جدید از کشورهای دیگر اکتفا کرده و به‌این یادآوری بسنده کرده است که اسامی جدید به‌لیست قبلی افزوده می‌شود. به‌این ترتیب برای این‌که برجسته نشود که نام سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست هست یا نیست، سر در برف کرده است!
اما چهارمین حکم دادگاه عدالت اروپا این ترفند را هم در هم شکسته و به‌آن پاسخی دندان‌شکن داده است:
بازیّ چرخ بشکندش بیضه درکلاه
زیرا که عرض شعبده، با اهل راز کرد××××××××


شعبده‌بازی «تجار نامحترم» نفت و خون، که در بند و بستهای میلیاردی با فعالترین حامی تروریسم در جهان، نام پیشگامان آزادی و یک جنبش «آنتی تروریست» را در لیست سیاه خود وارد کرده بودند، از روز اول بنیادی جز مکر و حقه نداشت. هر گاه که پای قانون و حداقل حساب و کتاب به‌میان می‌آمد، خفت و شکست برای همکاسه‌های آخوندها و پیروزی برای مجاهدان راه آزادی «محتوم» بود.

هم‌چنان که در فردای نامگذاری تروریستی، از 7سال پیش گفته بودیم «وقتی حقارت و تجارت سکان سیاست را به‌دست می‌گیرند جز خیانت به‌تمامی آرمانها و اصول حقوق‌بشر، انتظار دیگری نباید داشت. طبق توافقها و مصوبات سران سه‌گانه رژیم… «سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست خارجی دو روی یک سکه و این هر دو اهرم امنیت ملی» رژیم آخوندهاست و ”از آن‌جا که اروپا در شرایط بد اقتصادی است… از طریق این اهرم می‌توان منافقین را در اروپا کنار زد“. این چنین است که رزمندگان آزادی، به‌رغم یکصدوبیست هزار شهادت و اعدام سیاسی و قتل‌عام زندانیانشان، در برابر فاشیسم مذهبی بر‌چسب تروریستی می‌خورند» (13اردیبهشت1381).××××××××


در این پایداری و کارزار شگفت 7ساله که رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت آن را هدایت کرده است، هر زمان که پرتوی از قانون و انصاف و بی‌طرفی تابیده، به‌لحاظ حقوقی نیز همه چیز روشن و عاری از ابهام گردیده است. چهارمین حکم دادگاه عدالت اروپا از این بابت نمونه آموزنده‌یی است.

دادگاه تصریح می‌کند:
«تصمیم مورّخ 15ژوئیه 2008 (شورای وزیران) را تا آن‌جا که به‌سازمان مجاهدین خلق ایران بر می‌گردد، لغو کرده است»، اما «شورای وزیران می‌خواهد از دادگاه این تأیید را به‌دست آورد که حکم اصلی پس از انقضای مهلت استیناف یا پس از رد شدن استیناف، ترتیب اثر پیدا می‌کند».

دادگاه خاطرنشان می‌کند:
«از نظر سازمان مجاهدین خلق ایران تقاضای تفسیر از سوی شورای وزیران غیرقابل قبول و بی‌پایه است و باید رد شود و به‌شورای وزیران دستور داده شود هزینه‌ها را بپردازد».

دادگاه با ذکر مواد قانون دادرسی و رویه‌های قضایی به‌دقت استدلال می‌کند که تصمیم شورای وزیران در 15ژوئیه 2008 علیه مجاهدین «یک اقدام به‌روشنی غیر قابل قبول» بوده و «دادگاه اطلاعات کافی از مدارک موجود در پرونده، در اختیار دارد» و بر اساس همین اطلاعات و مدارک، حکم به‌لغو تصمیم شورای وزیران داده است، بنابراین «درخواست تفسیر حکم مزبور باید به‌روشنی غیر قابل قبول تشخیص داده شده و رد شود».


××××××××


به‌مقامهای ذیربط فرانسوی اندرز می‌دهم که از معامله ننگین و بازی کثیفی که از 17ژوئن 2003 آغاز شده دست بشویند و بیش از این خود را ملعبه فاشیسم دینی نکنند.

باورکنید که مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران هرگز و هیچ‌گاه و در هیچ شرایطی و به‌هیچ قیمتی و تحت هیچ فشاری از حق آزادی و حاکمیت مردم ایران، از حق مقاومت در برابر دیکتاتوری و فاشیسم و از حقوق قانونی خود دست برنمی‌دارند.

پرونده‌سازی و لیست‌گذاری و کارزار افترا و اهریمن‌سازی دیگر اثر ندارد! مردم ایران در انتظار معذرت‌خواهی هستند.
موج اعتراض علیه سیاست مماشات و سرمایه‌گذاری روی رژیم فرتوت ولایت‌فقیه با فراخوانهای بیش از 2هزار پارلمانتر اروپایی و اکثریتهای پارلمانی بالا گرفته است. همین سیاست است که به‌ملایان خون‌آشام فرصت می‌دهد به‌سرکوب وحشیانه مردم ایران و اعدامهای روزمره مبادرت کنند، از صدور تروریسم به‌عراق و افغانستان و دیگر کشورهای خاورمیانه دست برندارند، بر سلاح اتمی پای بفشارند و برد موشکها و دامنه بسته‌های انفجاری خود را به‌ اروپا برسانند.

دیروز 100سناتور فرانسه به‌حقانیت راه‌حل تغییر دموکراتیک در ایران که از سوی مریم رجوی ارائه شده است گواهی دادند و بر ضرورت لغو برچسب تروریستی پای فشردند.

استفانو منیکاچی، حقوقدان و نماینده سابق ایتالیا گفته است: «ما باید هویت اشرف و ساکنان آن را به‌جهان معرفی کنیم و به‌این مقاومت یاری برسانیم، چرا که پاسخ به‌ مشکلات خاورمیانه، همین مقاومت است».××××××××


دانشجویان و جوانان دلیر ایران با خروش «مرگ بر دیکتاتور» خامنه‌ای و احمدی‌نژاد و خاتمی و رفسنجانی را هدف قرار داده و برپاخاسته‌اند. ایرانیان در سراسر جهان عزم جزم ملی برای سرنگونی تمامیت استبداد مذهبی را فریاد می‌کنند.

همبستگی پیشرفتها در عرصه‌های مختلف حقوقی و سیاسی و اجتماعی، تعادل جدیدی را در رویارویی تاریخی مردم و مقاومت ایران با فاشیسم مذهبی رقم می‌زند و ضرورت آماده‌باش سیاسی و تشدید پیکار آزادی را برجسته‌تر می‌کند.


رود خروشان خون شهیدان
در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران
ضامن پیروزی محتوم خلق ماست
مسعود رجوی
28آذر 1387

مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تایید نمی‌کند

موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد


نرم افزارهاى موبايل