اخبار - جهان
تاريخ: AM 11:26:56 1387/10/8

روزنامه گاردین خواستار محاکمه پاسدار احمدی نژا‌د در دادگاه لاهه شد

گاردین

گاردین

روزنامه گاردین چاپ انگلستان در مقاله‌یی خواستار محاکمه پاسدار احمدی نژا‌د در دادگاه لاهه به‌خاطر جنایت علیه مردم ایران و صدور تروریسم به کشورهای منطقه گردید.
این روزنامه نوشت: پخش پیام کریسمس احمدی‌نژاد از تلویزیون کانال 4انگستان توهینی به بیش از 100هزار ایرانی بود که از زمان به‌ قدرت رسیدن آخوندها در سال 1979 به قتل رسیده‌اند. کانال4 گول خورده است و با یک مستبد، تبانی کرده است و به خود اجازه داده تا یک فرد بیرحم و یک رژیم سنگدل در پی کسب آبرو برآید.

پیام روز کریسمس احمدی‌نژاد یک جوک کثیف بود. … پیام او طوری تنظیم شده بود که واقعیت بیرحمانه رژیم ایران را بپوشاند. عملکرد وی علیه مردم ایران، به دور از هرگونه محبت، ترحم، عدالت، انسانیت و برادری است. رژیم ایران با سرکوبی وحشیانه، همه ناراضیان و آنها که مخالف وضع موجودند شناخته می‌شود.
گاردین افزود: در همین کریسمس هزاران خانواده‌ایرانی در اندوه و عزابه‌سر می‌برند. عزیزانشان یا در زندانند یا شکنجه شده یا به‌دار زده شده‌اند. بجای اینکه این قربانیان دعوت شوند تا پیام کریسمس بدهند کانال4 تلویزیون انگلستان به مردی این امکان را داد که مسئول درد و رنج و کشته شدن عزیزان این خانواده‌ها می‌باشد.

گاردین در ادامه نوشت: سرکوب مردم ایران برای احمدی‌نژاد کافی نیست. رژیم او این درد و رنج را برای مردم در خارج هم صادر می‌کند. این رژیم از بنیادگرایان حزب‌الله در لبنان حمایت می‌کند… علاوه بر اینها بسیاری از جوخه‌های مرگ در عراق توسط رژیم تهران تعلیم دیده و مسلح می‌شوند و تأمین مالی می‌گردند.

این کمکها به اعضای سابق سپاه بدر می‌رسد که این روزها به ترورهای سیاسی و مذهبی ناراضیان مشغولند و معمولاً آنها را در منزل، محل کار و خیابان به قتل می‌رسانند. اعدامهای صحرایی به همکاری حکومت احمدی‌نژاد ادامه می‌یابند

مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تایید نمی‌کند

موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد


نرم افزارهاى موبايل