اخبار - مقاومت
تاريخ: AM 7:56:26 1387/11/7

فرازهایی از کارزار پیروزمند مقاومت ایران، علیه توطئه و برچسب تروریستی


مریم رجوی (اسفند 1385) :
مقاومت ایران با برخورداری از رأی عدالت اروپا، ستیزه‌جویی شورای وزیران را به چالش می‌کشد.
ما در این مبارزه با تمام قوا پیش می‌رویم. نیروی همبستگی ملتهای اروپا همراه ماست.
امروز من فقط یک سودا در سر دارم؛ سودای آزادی ایران.

گوشه‌ایی از کارزار بین‌المللی مبارزه با برچسب تروریستی علیه مجاهدین به روایت تصاویر:

بهمن ماه سال 1382

پارلمان اروپا: سخنرانی مسئول کمیسیون خارجه شورا د رجلسه «دوستداران ایران آزاد»

اسفند سال 1382

کنفرانس بین‌المللی حقوقدانان و شخصیتهای سیاسی برای دفاع از سازمان مجاهدین خلق ایران

فروردین سال 1383

12000 ایرانی خواستار لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین شدند

اردیبهشت سال 1383

120 نماینده پارلمان اروپا: اتحادیه اروپا باید نام مجاهدین را از لیست تروریستی حذف کند
وکلا و شخصیتهای سیاسی در اسلو: گنجاندن نام مجاهدین در لیست تروریستی هیچ مبنای حقوقی ندارد

خرداد سال 1383

برگزاری کنفرانس دفاع از مقاومت ایران در پاریس با شرکت حقوقدانان و شخصیتهای فرانسوی
کنفرانس نمایندگان و حقوقدانان در پارلمان انگلستان علیه برچسب تروریستی
نمایندگان پارلمان و شخصیتهای سیاسی استرالیا از مقاومت ایران حمایت کردند
سناتورهای بلژیک خواستار خارج ساختن نام مجاهدین ازلیست تروریستی اتحادیه اروپا شدند

تیرماه سال 1383

اکثریت پارلمان بلژیک خواستار حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی شدند

مرداد سال 1383

شورای استان مارکه در ایتالیا خواهان حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا شد

شهریور سال 1383

تظاهرات ایرانیان آزاده همزمان با اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل

آبان سال 1383

اکثریت پارلمان نروژ خواستار حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی شدند

آذرماه سال 1383

برچسب تروریستی به مجاهدین، بالاترین کمک به آخوندها در صدور تروریسم وبنیادگرایی است

دی ماه سال 1383

مریم رجوی در پارلمان اروپا
پارلمان اروپا خواستار بازبینی لیست تروریستی شد

فروردین ماه سال 1384

مریم رجوی: امروز سیاست مماشات رو در روی اراده مردم ایران برای تغییر قرار گرفته است

اردیبهشت ماه سال 1384

قانونگذاران ایتالیایی برای حذف نام مجاهدین از لیست ترویستی فراخوان دادند
کنگره بزرگ ایرانیان در بروکسل برگزار شد
کنگره بزرگ ایرانیان در برلین

خرداد ماه سال 1384

کنفرانس بزرگ حقوقدانان در پاریس

تیر ماه سال 1384

برجسته‌ترین حقوقدانان و پارلمانترهای انگلستان خواستار حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی شدند

آبان ماه سال 1384

خروش 35هزار ایرانی در بروکسل

آذر ماه سال 1384

اتهام تروریسم به مقاومت مشروع یک ملت، یک بی‌عدالتی بزرگ است و باید متوقف شود
فراخوان نمایندگان مجلسین انگلستان به حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی

دیماه سال 1384

سنای بلژیک بازبینی لیست تروریستی برای حذف نام سازمان مجاهدین را تصویب کرد
حقوقدانان عراقی خواستار حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی شدند

بهمن سال 1384

نمایندگان مجلس اعیان انگلستان خواستار حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی شدند

فروردین سال 1385

مریم رجوی در شورای اروپا

اردیبهشت سال 1385

دیدار هیأت نمایندگان پارلمان اروپا با رئیس جمهور برگزیده مقاومت
پارلمان بلژیک خواستار بازبینی برچسب تروریستی علیه مجاهدین شد

خرداد ماه سال 1385

جلسه پارلمانی در پاریس برای تغییر دمکراتیک در ایران

تیر ماه سال 1385

خروش سی هزار ایرانی در پاریس
پارلمان اروپا به مریم رجوی خوشآمد می‌گوید

آبان ماه سال 1385

مریم رجوی در سنای بلژک
مریم رجوی در پارلمان نروژ

آذر ماه سال 1385

دادگاه عدالت اروپا برای اولین بار حکم به ناعادلانه بودن و لغو برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران داد

دی ماه سال 1385

سخنرانی مریم رجوی در اجلاس رسمی بزرگترین فراکسیون پارلمان اروپا

بهمن ماه سال 1385

نمایندگان پارلمان ایتالیا بر اجرای حکم دادگاه عدالت اروپا تاکید کردند
شکایت رسمی 35 عضو برجسته مجلسین انگلستان، علیه استمرار برچسب تروریستی به سازمان مجاهدین
کنفرانس بین‌المللی پاریس پیرامون «پیامدهای حکم دادگاه عدالت اروپا»
کنفرانس بزرگ نمایندگان پارلمان اروپا علیه سرپیچی شورای وزیران از حکم دادگاه عدالت اروپا

اسفند ماه سال 1385

کنفرانس بین‌المللی در بروکسل، علیه سرپیچی اتحادیه اروپا از حکم دادگاه عدالت اروپا

فروردین ماه سال 1386
عکس آرشیو

تظاهرات اعتراضی ایرانیان آزاده در برابروزارت خارجه فرانسه

خرداد ماه سال 1386
عکس آرشیو

پارلمان دانمارک - خواستار حذف نام مجاهد‌ین از لیست تروریستی شدعکس آرشیو

کمیسیون خارجی پارلمان ایتالیا قویاً خواستار حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا شد

تیر ماه سال 1386
عکس آرشیو

گردهمایی عظیم « به سوی پیروزی»، با شرکت بیش از 50هزارتن ازهموطنان و حامیان مقاومتعکس آرشیو

حمایت 250 هزار شهروند فرانسوی از راه حل سوم ارائه شده توسط خانم مریم رجوی

مهر ماه سال 1386

سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در شورای اروپا در استراسبورگ

آذر ماه سال 1386

دادگاه انگلستان برچسب تروریستی علیه مجاهدین را باطل کرد
دادگاه انگلستان درخواست استیناف دولت این کشور را مردود دانست

دی ماه سال 1386

مریم رجوی در پارلمان بروکسل
پارلمان اروپا خواستار حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی شد

بهمن ماه سال 1386

مجمع پارلمانی شورای اروپا خواستار اجرای آرای نهادهای قضایی این اتحادیه توسط شورای وزیران شد

اسفند ماه سال 1386

فراخوان قانونگذاران اروپایی برای لغو برچسب تروریستی از سازمان مجاهدین خلق ایران

اردیبهشت سال 1387

پارلمانترهای فرانسوی و اروپایی خواستار به رسمیت شناختن مقاومت ایران شدند
حکم تاریخی دادگاه استیناف انگلستان در باره لغو نامگذاری تروریستی مجاهدین

خرداد سال 1387

سنای بلژیک خواستار حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی شد
پس از حکم دادگاه انگلستان، اتحادیه اروپا باید بلادرنگ نام مجاهدین را از لیست تروریستی حذف کند
تائید پیشنویس فرمان حذف نام مجاهدین از لیست سازمانهای ممنوعه در کمیته لوایح پارلمان انگلستان

تیرماه سال 1387

وزارت کشور انگلستان نام سازمان مجاهدین خلق ایران را ازلیست سازمان های ممنوعه این کشور حذف کرد
اجتماع 70 هزار ایرانی در پاریس
جلسه مجلس ملی فرانسه با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

مرداد سال 1387

درگذشت لرد راسل جانستون، از حامیان مقاومت ایران

شهریور سال 1387

تشکیل کمیته اروپایی «درجستجوی عدالت» متشکل از نمایندگان پارلمانها و برجسته ترین حقوقدانان و شخصتیهای سیاسی اروپایی

آبان سال 1387

دادگاه عدالت اروپا، برای دومین بار برچسب تروریستی اتحادیه اروپا علیه سازمان مجاهدین را لغو و باطل اعلام کرد
رئیس جمهور برگزیده مقاومت در یک اجلاس پارلمانی در مجلس نمایندگان ایتالیا شرکت نمود

آذر سال 1387

با سومین حکم دادگاه عدالت اروپا، سومین پتک بزرگ حقوقی و تاریخی، بساط شعبده و راهبند تروریستی اتحادیه اروپا را در هم کوبید
چهارمین پتک بزرگ بیداری بر وجدانهای فروخفته تجاری و بر نامگذاری فرسوده ارتجاعی و استعماری فرود آمد

دیماه سال 1387

تظاهرات اعتراضی ایرانیان آزاده در پاریس علیه عدم اجرای احکام دادگاه عدالت اروپا
تظاهرات حامیان مقاومت در لندن، برای حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا
تحصن حامیان مقاومت در بروکسل در برابر مقر شورای وزیران اتحادیه اروپا

بهمن سال 1387

اکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در برلین
تظاهرات اعتراضی ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در کانادا
400 نماینده از دو مجلس انگلستان خواستار حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی شدند
رهبر مقاومت خروج پیروزمند سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی را تبریک گفت

مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تایید نمی‌کند

موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد


نرم افزارهاى موبايل