اخبار - مقاومت
تاريخ: PM 12:35:01 1387/12/20

حامیان مقاومت در واشینگتن، اظهارات خامنه‌ای علیه مجاهدان اشرف را به شدت محکوم کردند

تظاهرات حامیان مقاومت در واشینگتن

تظاهرات حامیان مقاومت در واشینگتن

حامیان مقاومت در واشینگتن، اظهارات خامنه‌ای

علیه مجاهدان اشرف را محکوم کردند

-۝

در محکومیت اظهارات وقیحانه خامنه‌ای و درحمایت ازحقوق مجاهدان اشرف هموطنانمان سلسله تظاهراتی در مقابل کاخ سفید در واشینگتن برگزار کردند. در تظاهراتی که روز شنبه 17اسفند برگزار شد، پیامهای همبستگی جوامع ایرانی نروژ و دانمارک دردفاع از حقو ق مجاهدان اشرف و محکومیت توطئه‌های دیکتاتوری آخوندی خوانده شد.


جامعه متخصصین ایرانی مقیم نروژ، در پیام خود ضمن همبستگی با تظاهرات ایرانیان در واشینگتن، از دولت آمریکا خواستار تضمین حفاظت و حقوق اشرفیان شد. نماینده جامعه متخصصین ایرانی مقیم دانمارک نیز پیام حمایت این جامعه از اشرفیان را خواند و خواستار مقابله با اعمال فشارهای رژیم آخوندی شد.


روز جمعه، 16اسفند، هموطنانمان به راهپیمایی در مقابل کاخ سفید دست زدند. در این تظاهرات نماینده جامعه زندانیان سیاسی سابق، ضمن قرائت پیام حمایت این جامعه از اشرفیان گفت: ما خواستار تضمین حقوق اشرفیان در چهارچوب کنوانسیون چهارم ژنو هستیم و از وزارت امور خارجه آمریکا می‌خواهیم که نام سازمان پرافتخار مجاهدین را از لیست تروریستی خود حذف کند و این مانع را از سرراه تغییر دموکراتیک درایران بردارد. سپس پیام هواداران مقاومت ایران از شهر منچستر انگلستان خوانده شد. آنها نیز در پیام خود بر تضمین حفاظت شهر اشرف و به‌رسمیت شناختن حقوق قانونی‌اشرفیان تأکید کردند.


درتظاهرات روز15اسفند در مقابل کاخ سفید نماینده جامعه زنان ایرانی مقیم کانادا با ایراد سخنانی اظهارات خامنه‌ای علیه مجاهدان اشرف را به شدت محکوم کرد. وی به‌مناسبت روزجهانی زن به زنان قهرمان اشرف درود فرستاد و گفت: امروزه بیش از 1000 زن مجاهد خلق در اشرف به‌عنوان زنان پیشرو، مبارزه آزادیبخش مردم ایران را به پیش میبرند. دراین برنامه، نماینده خانواده‌های مجاهدین در دانمارک پیامی را از سوی این خانواده ها قرائت کرد آنها درپیام خود از دولت آمریکا خواستند که حقوق اشرفیان را براساس قوانین و کنوانسیونهای بین‌المللی تضمین کند.

مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تایید نمی‌کند

موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد


نرم افزارهاى موبايل