پخش زنده

رادیو مجاهد

728 x 90

-

مصاحبه مهین صارمی زندانی سیاسی و همسر و همرزم مجاهد شهید علی صارمی با مجله فرانسوی «والور آکتوئل»

-

مهین صارمی
مهین صارمی
مهین صارمی زندانی سیاسی و همسر و همرزم مجاهد شهید علی صارمی، طی مصاحبه‌یی با مجله فرانسوی «والور آکتوئل» گفت، اشرف سمبل مقاومت است و بسیاری از جوانان از مقاومت مجاهدان اشرف انگیزه و الهام می‌گیرند.

مجله والور آکتوئل نوشت: مهین صارمی به‌دلیل شرکت در تظاهرات علیه رژیم به ۱۰سال زندان محکوم شده بود و نقش فعالی در بیداری اپوزیسیون ایران از سال ۲۰۰۹ داشته است. همسرش علی صارمی یک مخالف مشهور در ۲۸دسامبر ۲۰۱۰ اعدام شد. مهین صارمی نهایتاً توانست به فرانسه بیاید و در گردهمآیی مقاومت ایران در ۱۸ژوئن در ویلپنت به‌دعوت سازمان مجاهدین خلق سخنرانی کرد.

مهین صارمی در پاسخ به سؤال خبرنگار مجله ولور آکتوئل درباره مجاهد شهید علی صارمی‌گفت: او همسر و همرزمم بود و ۲۴سال از زندگیش را در زندانهای شاه و آخوندها گذارند. وی تا پایان سرافرازانه ایستادگی کرد. مردم ایران او را دوست داشتند. او در زندان مخوف اوین زندانی بود و در همانجا حلق‌آویز شد. من هم ۳۰سال از زندگی خود را در جلو و یا در پشت دیوار این زندان گذراندم.

مهین صارمی در ادامه مصاحبه خود در مورد اشرف گفت: اشرف جایی است که مجاهدان در آن‌جا مستقر هستند و برای آزادی کشورشان مبارزه می‌کنند. اشرف برای بسیاری از جوانان ایرانی الهام‌بخش و انگیزاننده است و به همین دلیل است که رژیم ایران با همه توان خود برای از بین بردن آن تلاش می‌کند.

مهین صارمی همچین در گفتگوی خود با مجله فرانسوی والور آکتوئل درباره فعالیتهایش در داخل ایران در دوران قیام افزود: «من شبکه‌ای را در رابطه با سازمان مجاهدین خلق ایران در کشور تشکیل دادم و محله‌های مختلف را سازماندهی می‌کردم. به‌ویژه در بین دختران و پسران جوان که تشنه آزادی بودند. از آن‌جایی که خبرنگار خارجی وجود نداشت، در تظاهرات ما فیلم و عکس تهیه می‌کردیم تا آن را به جهانیان ارائه دهیم».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات